Month: januari 2017

Mijn Droom…!

Niemand heeft ooit een creatief inzicht of doorbraak als je niet goed om je heen kijkt en luistert naar de signalen en echte verhalen van de medemens. Ik ben misschien een beetje een markant typetje maar mijn hart…klopt! Ik kan inmiddels het Ziggo Dome helemaal stil krijgen zonder op een briefje te kijken omdat ik als ervaringsdeskundige inmiddels zoveel weet over persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei! Ze zijn de rode draad van mijn leven geworden. Ik heb inmiddels weer bloed met koolzuur en prik zo door luchtballonnen heen en zie als snel wie er een salonsocialist is of niet! Deze chronische zieke modegek moest een keuze maken en heeft dit gedaan. Door stil te vallen, goed nadenken…..maar vooral te luisteren. Ik zit nu nog letterlijk formeel gevangen als informeel ervaringsdeskundige maar wil dit in de toekomst… formeel gaan doen want,

img_5373

Mijn droom is om iedereen persoonlijk te laten groeien vanuit eigen kracht. 

En wat een heerlijkheid…niet meer op Facebook! Ik heb in zes jaar tijd veel geleerd over sociaal media. Wat het met de mens en de stroming ons gedachtegoed doet. Het is een braintrain circus. De online malle molen door globalisering. Daarin wordt je uitgedaagd dingen te doen en te liken…die je normaal misschien nooit gedaan zou hebben….! Het leven lijkt dan een stuk spannender en groter maar je wordt er persoonlijk een stuk armer door. Want Facebook verspreid voornamelijk onrust. Daardoor lijkt mijn leven nog perfecter dan de jouwe….maar eigenlijk weet je toch ook dat achter al dat moois een bak met ellende zit! Niets is namelijk wat het lijkt!

Ik…de slak praat op dit moment veel met de Adviesraad en weet alles over het Gedachtengoed.

Trouwens…..Iedereen kan zich gratis bij deze Adviesraad HetWerkt.Online aansluiten…..Het levert je extra positieve energie op, je gaat weer gaan stralen en als je de 10 geboden van Doctor Rossi Official volgt kunnen al je dromen uitkomen zonder dat je extra kosten voor hoeft te maken. De TIPS van de ADVIESRAAD make YOU MOVE. Inmiddels ben ik ook al 8 kilo lichter zonder er moeite voor te hoeven doen. Ik wandel elke dag een half uurtje om mijn lichamelijk herstel te bespoedigen. Door deze Adviesraad en de tips van Rossi ben ik mezelf pas echt leren kennen en heb gemerkt dat je vanuit je diepste dal je de beste inzichten en ideeën krijgt.

Ik weet ook dat Wetenschappelijk Onderzoek heeft aangetoond dat de cognitieve functies beginnen afnemen namate je ouder wordt, en tot ongeveer 10 jaar geleden werd er nog aangenomen dat dit proces onomkeerbaar was. Maar mensen waar ik mee gewerkt heb hebben mij geleerd dat ons brein in staat is om in fysieke, functionele en chemische vorm het brein kan veranderen gedurende een mensenleven. Laura, onze oudste dochter heeft destijds dan ook een Braintrain cursus in Purmerend gevolgd om haar hersenen te triggeren, en met geweldige resultaten. Harte kind Emma volgt al vanaf haar geboorte tot op heden een multidisciplinaire aanpak op medisch, lichamelijk & geestelijk traject. Ik help jullie ook even uit de gedachte…(Turner Syndroom heb je voor het leven)! Emma mist namelijk 1 X chromosoom! 

Ze noemen dit proces neuroplasticiteit. Neuroplasticiteit is de basis van ons brein, omdat het aantoont dat de hersenen kunnen veranderen, zowel bij vaardigheden leren als bij functies verliezen. Zo optimaliseer je dus de verbindingen tussen neuronen van bepaalde gebieden in je hersenen sneller en effectiever te laten werken. Dat is het dus……omdat we elke dag alles persoonlijk aangeleerd en aangemeten hebben gekregen van professoren en professionals, en weet dus heel veel over het menselijk brein en lichaam. Veel mensen weten dan ook vaak niet wat ze met me aan moeten omdat ze geen idee hebben wat ik allemaal in mijn hoofd heb zitten. Zoveel zorgafspraken, levenservaringen, leer en keuze momenten hebben mij dan ook uniek gemaakt.

Dit alles geeft me nu persoonlijk een ander gevoel van kracht en zelfvertrouwen! Ik maak de laatste tijd kunstwerkjes op Eigen Wijze en vindt het heerlijk om niet perfect te zijn! Perfecte Imperfectie dus zoals John leggend zingt. Life Is about moments of Impact!  Door mijn trots letterlijk te laten varen heb ik afgerekend met de persoon die ik graag wilde zijn en heb vrede gesloten met de vrouw die ik werkelijk ben. Ik weet ook dat het moed vergt om zo openhartig te zijn, maar moed gaat hand in hand met het vinden van een eigenheid. Ik blijf graag de regisseur over mijn eigen leven en alleen ik kan dingen veranderen die me niet bevallen en wil andere mensen inspireren om stil te staan bij persoonlijke vrijheid en als echte zelfstandige te kunnen werken. Maar dan moeten de Banken en Verzekeraars eerst alle medische stempels vervangen voor Genezen verklaard en dat kan alleen door de regels aan te passen in opdracht van de Overheid!

Door Kunst in Beweging!

Een groot duurzaam Huis waar iedereen elkaar respecteert, helpt, samenwerkt en duurzaam over zichzelf nadenkt en waardeert is… door de Adviesraad goed gekeurd. Maandag heb ik een gesprek met de Verzekeraar en gaan we kijken of De Overheid de Koning en de Koningin tijd beschikbaar kunnen maken.

We hebben allemaal zo onze eigenrugzak van het leven. Deze is echt te herstellen…Je moet zelf willen en zelf je deurtje willen zetten en dan komt alles goed. Wij willen Nederlandse stralen laten stralen.

With Love ..Het Gedachtegoed van Silvia

Oh… Ik zoek nog wel een Sponsor voor mijn blog en Secretaresse die mijn taalfoutjes wil corrigeren op het Internet.

 

Doe iets.. Door Kunst in beweging!

Je hoeft geen genoegen te nemen met een situatie die je niet bevalt. 

Ontevredenheid is altijd het begin van een verandering! 

Koning is op zoek naar mensen die nog durven te knokken.! Koning kan niet zingen…anders zong ze een lied….. Time of our Lives van Pitbull. Koning kan niet regisseren… anders maakte ze een vernieuwde film over The Wolf of Wall street of the Firm 2.o. Koning kan alleen maar zichzelf zijn als ze iets wil veranderen en dat doet ze dit door middel van haar leven te beschrijven.. altijd een dialoog aangaat om samen naar oplossingen te zoeken. Samen met haar camera legt ze mooie en minder mooie dingen vast …Before she pass away! In al haar blogs, kunstwerkjes en foto’s zit een boodschap en door de inspiratie van een aantal prachtige mensen hoopt ze dat de groep voor duurzaam omgaan met elkaar  groter wordt. Het is maar hoe je kijkt!

fullsizerender

Imagine ….!

Het moet anders, dat is een feit. Maar de regering moet nu echt eens een einde maken aan De zogenaamde Salon Socialisten in Nederland. Ze roepen van alles worden dik betaald en eigenlijk gebeurt er weinig..! Het machtsmisbruik door medische maffia, de geldverslindende aan/uitbestedingen vanuit gemeenten, diverse malafide uitzendbureau’s, belabberde zorgkantoren, verzekeraars en banken die dit uitoefenen op kleine zelfstandigen, niet hoogopgeleide burgers, vijftig plussers en chronisch zieken. Als ze eens persoonlijk naar mensen luisteren dan zijn de oplossingen een stuk makkelijker te bedenken. Ze liggen namelijk dichterbij dan je denkt.

 

FullSizeRender 11.jpg

Eenzijdigheid is onze grootst vijand!

De Democratie gaat door deze eenzijdige manier van regeren verloren door teveel SALON SOCIALISTEN. ( Een salon socialist pretendeert een socialist te zijn, maar zich letterlijk & figuurlijk een kapitalistische levensstijl aan meet) en zich over zijn pensioenopbouw weinig of geen zorgen maakt.

Volgens Koning misbruiken deze machthebbers veel burgers en kleine zzper’s door hun wil en hun regels op te leggen in hun tijd…. en er meer en meer sprake is van intimidatie en een angstcultuur. Er wordt niet meer gekeken naar de historie en/of kracht van mensen en dat moet anders volgens Koning.

Koning doet ook persoonlijk een oproep aan de Koning

img_9171

Strategisch misbruik door macht
In een eerdere brief schreef Koning al een brief op basis van ‘strategisch misbruik en eenzijdigheid hoe ze hun wil vast en opleggen aan individuele personen en ondernemingen.  “Het (dreigen) met of voor jouw tien anderen wordt stelselmatig misbruikt om mensen te dwingen de reden van hun bestaansrecht te wijzigen in de door de overheid gewenste zin. Daardoor valt of vervalt ook de wens van velen om in een democratisch land als Nederland te blijven wonen en werken. Koning stelt vast dat Gemeenten, Verzekeraars niet bevoegd zijn om zelfstandig besluiten over democratische regelingen te nemen maar door een tekort aan persoonlijk inzicht worden deze bevoegdheden met machtsmisbruik compenseert.

Wettelijke basis bescherming voor Zelfstandigen
Een eerlijke motivering en de mogelijkheid om bezwaar te maken ontbreken omdat de meeste zelfstandige ondernemers van het kastje naar de muur worden gestuurd, daar geen goed platvorm voor is en omdat er geen wettelijke bescherming voor deze mensen vastgelegd is en de kansarme vallen onder toezicht door de overheid aangestelde instellingen zoals het UWV.

Koning meent dat er een oerwoud van machtsmisbruikers is de toezichthouders (zij noemt het de bovenwereld criminelen) is dit negatieve gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van beleidsbepalers in de Nederlandse Samenleving. Het misbruik van deze bevoegdheden en gezag is volgens Koning verboden op grond van artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht.

Koning vraagt aan alle ministers en de koning om ervoor te zorgen dat er snel controle komt op deze macht misbruikers en dat er een gedegen wettelijke rechtsbescherming en basis pensioengrondslag komt voor zzper’s, kleine zelfstandig ondernemers en arbeidsongeschikten.

603dc3d78f5c5abe862217e8e7fe30eb

Krachtige Koning weet inmiddels ook dat Moederschap gif is voor een carriere! en dat er altijd een keuze is! Het gaat heel goed met haar…. en met de beloning voor haar innerlijke vrijheid ziet ze het leven weer helemaal zitten en heeft ze samen met haar adviesraad door al haar ervaringen een prachtig duurzaam plan ontworpen.

Fijn weekend en hopen dat er meer mensen gaan beweging om dit plan uit te rollen en tot iets  duurzaams kan gaan leiden.

Fijn weekend, De Koningen en de Adviesraad.

 

Decent or Indecent Proposal?

Ondernemer Silvia Koning bereidt een belastingvrije miljoenenclaim voor tegen de Nederlandse Staat.
Sinds 1995 word ik, Silvia Koning door de Overheid en Bond Van Verzekeraars in Nederland op alle mogelijke manieren geestelijk, lichamelijk, administratief en emotioneel door machtterreur en onbegrip tegengewerkt.

Het uitoefenen en uitvoeren van verantwoordelijkheden als zelfstandig ondernemer en belangenbehartiger van een zorgintensief kind binnen een “democratisch” land worden door de overheid, verzekeraars, onderwijs en zorginstanties op allerlei manieren tegengewerkt en tegengehouden. Het recht om te blijven bestaan als zelfstandige is een eenzame jarenlange strijd omdat alle fouten, alle uitlooptijden, alle afspraken in de zorg, alle regels, alle jurisprudentie, alle correspondentie en alle bewindvoering nergens gedeclareerd kunnen worden. 

Niemand bekommert zich over deze Vergeten Groep mensen. Men erkent de problemen individueel wel maar als Koning vraagt bij wie ze terecht kan, kan en wil niemand haar helpen.

Door de vele menselijke “professionele foute handelingen” en het oplossen hiervan is mijn, levenskracht ernstig beschadigd, aangetast en verstoord. Alle regels en wetten worden bedacht door “gezonde mensen”,vastgesteld en vastgelegd om daarna klakkeloos overgenomen te worden door alle uitvoerende veelal zinloze instanties.

Verzekeraars, Ziekenhuizen, Onderwijs, Gemeenten hebben geen idee wat er zich onderhuids afspeelt, en in de zorg worden alle de handelingen in geheime codes en in minuten vastgelegd!

Ruim 19 jaar lang zijn wij letterlijk en figuurlijk door alle wetten en regels opengereten, beschadigd, belazerd en voelen zich letterlijk genaaid door de Staat, en daar mag nu wel eens een bak geld als compensatie tegenover gaan staan. Volgens Koning moet er ook vastgelegd gaan worden dat er een pensioengrondslag voor beroepsziekten wordt vastgesteld. En dat wordt tijd ook want over 17 jaar is mijn formele pensioendatum.

Compensatie

Ik ben geen klokkenluider zegt Koning maar heb recht op een bak smartengeld door de financiele geleden schade. Verder zegt Koning sinds 2007 een ‘gigantische’ immateriële schade te hebben geleden. ‘In de tussentijd had ik als zelfstandig ondernemer het roer eerder om kunnen gooien en anders kunnen gaan leven en werken. Maar mede door de late diagnose, ziek worden door het werken met Man Made Fibers en de daaraan gekoppelde ziekenhuisbezoeken met eenzijdige protocollen die door De Overheid worden aangestuurd is een normaal leven haar in dit leven nog niet gegund geweest.’


Koning wil eveneens geregeld hebben dat haar ZorgArchief op de kortst mogelijke termijn opgeslagen gaat worden in het Nationaal Archief in Den Haag. Er bestaat namelijk niet alleen een omvangrijk online dossier over Koning bij Ziekenhuizen, Verzekeraars, Gemeente, Zorg en Onderwijs instanties, maar Koning vreest dat er nog veel meer zelfstandige ondernemers in Nederland met soort gelijke ellende te maken gaan krijgen. Als uitvloeisel daarvan moeten zij tot de belofte komen tot ‘administratieve rectificaties”.

Volgens Koning is echter in veel gevallen sprake van verkeerd overgenomen informatie, manipulatie, smeergeld, omkoping en zijn de meeste medicamenten eenzijdig geadviseerd vanuit de macht van de Farmaceutische Industrie. Ook de functionele mogelijkheden lijsten en de rand 36 lijsten, zijn gemaakt vanuit een eenzijdige geldstoom vanuit de farmaceutische industrie en zijn er dossier stukken opgenomen waaruit macht en ambtsmisdrijven kunnen worden afgeleid. Naar het zoeken van een oorzaak word namelijk niet gezocht!! Alleen aan het erkennen van symptonen wordt geld verdient! Dat is geen eerlijke economie.

Tot slot pleit Koning voor de oprichting van een volwaardig Overheids Instituut dat Zelfstandigen en kwetsbare participerende burgers moet gaan helpen ze te beschermen tegen de huidige vorm van crimineel gedrag en dat meldingen van machtsmisbruik door wie dan ook binnen dit Instituut dat vanuit de Overheid gecontroleerd moet gaan worden worden erkend.

Conclusie: Zeg het maar overheid!

De Overheid heeft zich jaren lang schuldig gemaakt aan een samenzwering jegens Koning en haar gezin.Wat hun is overkomen, mag niet niemand in Nederland overkomen. De Staat heeft tot nu toe het recht, om te leven in een rechtstaat verspeeld om als zelfstandige te kunnen participeren en een normaal autonoom bestaan op te kunnen bouwen.’

Ook bij het volgende heeft Koning een punt. Het geestelijk lijden door machtsmisbruik van de Nederlandse Staat leidt tot afwijzingen bij aanvragen voor mkbhulp, voor een hypotheek, voor een vrije keuze om over te stappen naar een andere zorgen/of verzekeraar, nieuwe arbeidskansen in een democratische maatschappij.

De Cases Koning is een ‘soort van Wie is de Mol beerput.

‘Een soort van wie is de mol beerput.’ Zo omschrijft de onafhankelijke adviesraad de zaak-Koning, naar aanleiding van de velen onderzoeken die zij persoonlijk dagelijks doen naar persoonlijke en stille armoede bij zelfstandige ondernemers. Volgens deze Adviesraad moet De Overheid bij zichzelf te rade gaan hoe het zover heeft kunnen komen dat Koning jarenlang is tegengewerkt en dat de alle bewindspersonen van Algemene zaken jarenlang niet zijn geïnformeerd door “Democratische Volksvertegenwoordigers”.

Koning hoopt nu eindelijk dat de zaak binnenkort, snel, goed, afgerond en nageleefd gaat worden’. Het gaat Koning om zowel financiële, immateriële zaken, ‘met als doel eerherstel voor een verantwoordelijke Zelfstandig Ondernemer.

Daarna zal Koning met de overheid en verzekeraars om tafel gaanover het uitwerken van een nieuw Wetsvoorstel. Verder moeten de Verzekeraars en alle ministers volgens Koning dit burgers initiatief overnemen nemen om te zorgen dat er een goed vangnet komt met duidelijke wettelijke regelingen voor iedereen en voor alle zelfstandigen die ingeschreven zijn bij de Nederlandse Kamer van koophandel en Belastingdienst. Koning denkt zelf altijd in oplossingen en is bereid om er gezamenlijk uit te komen.

Koning is er dan ook van overtuigd dat elke rechter dit ook zal gaan vaststellen omdat er sprake is geweest van een bewust beleid om een participerende zelfstandige democraat uit te schakelen. En het gaat er misschien nog wel van komen dat dit tot op het hoogste niveau bekend gemaakt gaat worden, maar dat is van latere zorg.

We hebben het dus niet over een dommigheid een medewerker, maar over bewuste macht strategieën en zelfverrijking van de witte boorden …”criminelen”. Wat mij nu bezig houdt is de vraag: hoe heeft dit in hemelsnaam al decennialang kunnen gebeuren, en hoe kunnen we dit samen in de toekomst  oplossen om meer persoonlijke armoede te voorkomen?’

Volgens Koning en de Adviesraad schreeuwen veel mensen om autonomie, persoonlijke aandacht en hulp. Veel zal nu gaan afhangen op de vraag hoe de Overheid, Verzekeraars, alle nieuwe politieke partijen en ZZP Nederland hier op gaan reageren. Ook hoopt Koning dat de minister van Binnenlandse Zaken in deze zaak een aanleiding ziet om vaart te maken om het plan van de Adviesraad voor de Oprichting van een nieuw Instituut voor zelfstandigen met een meldpunt voor integriteitsschendingen en de rechtsbescherming van een groep  echte democraten. Gebeurt dit niet dan maken alle mensen aangestuurd vanuit de Overheid zich schuldig aan suïcide of suïcidale gedachten van eenzame niet gehoorde mensen.

Koning wil serieus en begrepen worden. Ze zit nu Gevangen in een Gedachtengoed en wil dat de overheid hiërarchische structuren, systeem- en proceduredenken wil veranderen en dat er persoonlijke ruimte ontstaat om dingen met elkaar op te lossen zonder dat er onnodig tijd- en energieverlies optreedt. De bureaucratie kan immers alleen van binnenuit doorbroken worden. Geen instrumenteel technische oplossingen meer voor en door “oude” nieuwe denkers, maar een beweging die juist ruimte biedt om echt van binnenuit de kracht te laten ontstaan om te vernieuwen.

Wij hopen dat er meer mensen wakker gaan worden in de politiek.

#newamsterdam #Qracht500

De Adviesraad en Koning

Covergirls don’t cry after their face is made

And we don’t have to change a thing……………..The world could change its heart

 

She just wants to be beautiful….She goes….

Unnoticed….she knows
No limits…
She craves…
attention, she praises…
an image…She prays to be
sculpted by the sculptor
Oh she don’t see
the light that’s shining
Deeper than the eyes can find it
Maybe we have made her blind
So she tries to cover up her pain, and cut her woes away
‘Cause covergirls don’t cry after their face is madeBut…
there’s a hope that’s waiting for you in the dark
You should know you’re beautiful just the way you are
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
fullsizerender

Planet Earth is dying….!

No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful
Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautifulShe has dreams to be
an envy, so she’s
starving You know,
“Covergirls eat nothing.”
She says, “Beauty is pain and there’s beauty in everything.”
“What’s a little bit of hunger?”
“I could go a little while longer,” she fades away
She don’t see her perfect, she don’t understand she’s worth it
Or that beauty goes deeper than the surface
Ah oh, ah ah oh,
So to all the girls that’s hurting
Let me be your mirror, help you see a little bit clearer
The light that shines within
There’s a hope that’s waiting for you in the dark
You should know you’re beautiful just the way you are
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautifulNo better you than the you that you are
(no better you than the you that you are)
No better life than the life we’re living
(no better life than the life we’re living)
No better time for your shine, you’re a star
(no better time for your shine, you’re a star)
Oh, you’re beautiful, oh, you’re beautifulThere’s a hope that’s waiting for you in the dark
You should know you’re beautiful just the way you are
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful
Whoa-oh-oh-oh, whoa-oh-oh-oh, whoa-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
And you don’t have to change a thing
The world could change its heart
No scars to your beautiful, we’re stars and we’re beautiful
img_7494
Wij hebben bloed met koolzuur….!
We denken in Oplossingen…. vanuit Beperkingen !
Van Noodgreep naar Noodzaak!
Weten is meten….!
Je hebt al mazzel genoeg als je geen pecht hebt!
Wij hebben Stuwkracht vanuit onze eigen contentberg om elke dag weer stil te laten staan….bij een redelijk gezond lichaam met wijselijk verstand..!
IMG_8695.JPG
We only humans afterall….Don’t put no more shit on me!
Het is hier autistisch!
Een eiland van creativiteit in een zee van beperkingen!
Sorry…teveel ruimtelijk inzicht wordt vaak niet gewaardeerd!
With Love Silvia

Ik ben een Gedachte Goed….! Werken Mijn Persoonlijke Verhalen aanstekelijk?

Is er nog leven op aarde? Alle levende STERREN gaan namelijk dood!

fullsizerender                                          ZE ZULLEN WETEN WIE ZE VOOR ZICH HEBBEN!

IMG_8998.JPG

                                               Consumenten draaien door !

Stilstaan bij persoonlijke vrijheid heeft niets met anderen te maken…maar gaat alleen over jezelf! Je moet in korte tijd talent ontdekken, benutten, ontwikkelen en dit betekent rendement! Mensen zonder natuurlijke leiderschapskwaliteiten worden niet opeens grote leiders …en alleen de geestelijke leiders bekeren zich tot een god. Maar een natuurlijk talent ….just like me…heeft een leven lang sluimerende talenten en kwaliteiten in mensen los gemaakt en gecultiveerd. Persoonlijk weet ik inmiddels dat je Nieuwe Doelen alleen maar kunt bereiken met een missie….! En die heb ik….! Imagine….! Voor mensen die mijn gedachte goed nog niet kennen moet er meer speelruimte komen. Dit zijn mensen zijn die meer speelruimte kunnen creëren vanuit hun hart, zodat dit gevuld kan gaan worden door een vat vol wijsheden, inzicht, overzicht en alleen handelt vanuit gezond verstand volgens de 10 geboden van doctor Rossi. Maar weet je wat het probleem is…niemand zit meer te wachten op eerlijke mensen……die de op waarheid berustte feiten durven uit te spreken…..! De controle op deze mensen is er namelijk niet….!

Out of the box leren denken als je in persoonlijke vrijheid wil blijven leven.

Veel mensen worden ondermijnd en worden geestelijk of lichamelijk onder druk gezet omdat ze bang zijn geworden. Waar kun je nog echt vanuit rechtvaardigheid spreken? Wat zijn jouw normen, jouw waarden en wat doe je met jouw eigen gedachten? Is jouw leven een feit of fictie! Zijn alle dingen die je zegt ook op waarheid gebaseerd? Miljoenen mensen hebben De Da Vinci Code gelezen, Wie is de Mol gevolgd en hebben daar een mening over…..! Ik heb de Vierde Dimensie gelezen, ken Facebook van binnen en buiten en weet dat Toeval niet bestaat!

Als je niet groot denkt, blijf je klein!  Wie onderdrukt wordt moet namelijk een zwaar gewicht omhoog houden, wordt trots je grootste tegenstander en met heel weinig speelruimte is het recht op persoonlijke vrijheid aan het verdwijnen. Mens mens wat ben je mooi, maar heb je echt niet in de gaten dat je eigen gedachten je letterlijk, figuurlijk en geestelijk helemaal aan het opvreten zijn en dat iedereen straks raar opkijkt als je binnenkort opeens spoorloos verdwijnt?  Mensen die zelfmoord plegen hebben vaak een hulpvraag…maar niemand is meer bereid om naar je te luisteren door in je te geloven. Maar zonder persoonlijke aandacht hebben veel mensen de kracht meer om te blijven leven…! Dit wil toch niemand op zijn geweten hebben. Steeds meer machtige mensen profileren andere mensen door ze hun trots af te pakken om zo hun eigen status te vergroten! Dit gebeurt echt overal…..! Bij de supermarkt tot in het ziekenhuis en van de bank tot mensen bij de krant…Van de Navo tot aan het Congres…. maar ook binnen het gezin….! Deze mensen timmeren niet voor niks alles dicht….! Het is maar hoe je kijkt!

Persoonlijk ben ik jarenlang onderdrukt door een werkelijkheid aan feiten….. een overkill en werd daardoor dagelijks in de greep gehouden door angst omdat men niet naar een eigen wijze vrouw wilde luisteren. Te vaak werd namelijk niet de juiste informatie op een correctie manier doorgegeven, ingevoerd of besproken en was er geen gezamenlijk overleg. Werd niet alleen ik maar ook mijn kwetsbare kind dus door anderen verkeerd beoordeeld. En als deze feiten ook nog eens door weer andere mensen die wij nog nooit gezien  hadden werden vast gelegd in een besluit….dan liggen deze persoonlijke feiten vast in het systeem en kun je fluiten naar je rechten …dus je gelijk.

Big Brother is Watching You….. ENDE MOLLEN blijven maar lachen! Het is maar hoe je kijkt.

Wij waren letterlijk en figuurlijk aan deze groep overgeleverd…maar als je niet voor jezelf opkomst, vecht en voor je kind durft op te komen en je alle regels van de overheid, medische maffia en hoogopgeleide professionals maar braaf blijven volgen verlies je je persoonlijke vrijheid en ga je er echt aan onderdoor als je dit niet zelf blijf doorbreken. Maar doordat  ik altijd in mijzelf ben blijven geloven, een echte dwarsdenker ben ..alle feiten ben gaan opvragen uitzoeken en dit met de goede professionals correct heb vastgelegd…..heb ik sinds kort mijn vrije leven  en eigen persoonlijkheid weer terug! Ik heb gevochten in een strijd die bijna niemand zag dan een paar druppels ….maar ik heb de slag van de vele bureaucratische regels gewonnen en ben daar ontzettend trots op!

Ik ben daarna  gaan stilvallen, veelal op de eilanden en heb alle fijnstoffen vermeden. Rokers geweerd en precies gedaan waar ik zin in had. Dit bracht me verder. Mijn spieren, zenuwen en huid zijn door de stress en vele medicatie wel blijvend beschadigd maar ik heb daar een nieuwe module voor gevonden dat goed voelt. Mijn kind gaat goed door de juiste persoonlijke zorg en begeleiding en realiseer me dat: Soms vraagt geluk gewoon om een offer maar ik weet nu dat dit offer mij groots en hemelsbreed heeft leren denken en kijken.

Niets is namelijk wat het lijkt! Het leven is gewoon een keiharde wedstrijd van de sterksten en de onzekerheden van vandaag de dag maken de mensen zwak en angstig en bang. En deze angst zaai je zelf veelal onbewust zelf verder en dreig je weg te zakken in het moeras van persoonlijke ellende……!Hoe overleef je …. jezelf en alle andere dingen die je persoonlijk niet aan ziet komen?  Ik heb ze allemaal overleefd door in mijzelf en in mijn kind te blijven geloven en door de 10 geboden van Doctor Rossi voel me nu echt een super intelligent Gelukkig Konijn.

Geluk is maakbaar 2.0.

Door alle adviezen van Doctor Rossi persoonlijk op te volgen …heeft zij mij informeel Cume Laude laten slagen en heb ik mijn kwaliteit van leven letterlijk & bijna figuurlijk weer teruggekregen. De geestelijke speelruimte die ik nog overhad vanwege mijn zwakke lichaam heeft zij opgevuld door mij weer een mooier mens te maken. Want als je lichaam, je longen en hart niet goed blijken te werken ….draait je lichaam overuren…….. raak je geest verzwakt…. waardoor je balans zoek raakt. Maar door regelmatig stil te vallen..goed na te denken…te blijven kijken…goed te blijven nadenken….te blijven voelen en te blijven doen…..door anders met deze beperkingen om te gaan …kom je er uiteindelijk natuurlijker…en dus sterker uit vandaan! Maar je moet wel in jezelf blijven geloven door je te blijven ontwikkelen. Maar kom je eenmaal in het geld verschillende circuit en in de geld verslindende malle molen van professionele groepen terecht die worden aangestuurd worden door een aantal Mensen met een klein hart…dan ben je dus overgeleverd aan de je macht van je tegenstander…. die veelal in een gouden kooitje in Artis woont! Je mag tegenwoordig namelijk nergens jezelf meer zijn, omdat je gedwongen wordt om mee te gaan in de flow van de collectieve Verdwazing

Conclusie: Burn-out en depressie met alle gevolgen van dien. Dan begint de strijd pas echt… Niemand ziet je meer staan…wordt je overgeleverd aan… en kun je veelal ook nog een prive gaan betalen om je van een persoonlijke ondergang te redden. Oh ja en nog iets….je krijgt ook nog eens in je paspoort tientallen negatieve stempels van de overheid opgedrukt (die je op deze manier nergens meer toegang tot verlenen) en je medische paspoort al sneller vol is dan na 5 jaar …buiten de EU te reizen.

Time for revolution must come from within. Change can be strange!

Ik ben me nu samen mijn gezin aan het voorbereiden op een totaal andere uitdaging en hebben een decent proposel klaar liggen om een duurzaam huis te bouwen waar plaats is voor iedereen. Met een eigen talenten afdeling en/of getalenteerd bedrijf dat gericht is op de ontplooiing van mensen. De leiding haalt uit de mensen wat erin zit, een natuurlijk management wordt ingezet om persoonlijke energie bij mensen te vergroten. Iedereen leert, groeit in zijn eigenheid en laten iedereen op elk moment groeien waardoor de persoonlijke en/of  bedrijfswaarde gestaag groeit. In dit unieke huis is alleen plaats voor mensen met fatsoenlijke normen, waarden, eerlijke voorwaarden, oprechtheid en hoop binnenkort op reflectie van een gesprek!

Waar heen leidt of lijdt jouw weg?  …. You Tube ….Sta stil bij persoonlijke Vrijheid…. en hopelijk blijft Doctor Rossi voortbestaan. Het is maar hoe je kijkt!

Ieder mens met een basis opleiding, een rekening en K.v.K en goed gedrag kan lid worden van dit duurzame huis. Hier kun je natuurlijke leiderschapskwaliteiten ontwikkelen, meer zelfvertrouwen te krijgen, andere mooie mensen kennen, je krijgt waardevolle tips, kun je zelfstandig je eigen beslissingen nemen, ambitieus willen zijn, je openstaat om geholpen te willen worden om daardoor je eigen methoden te ontwikkelen en aan te wenden. Je gaat meer aan creative ontwikkeling te doen, persoonlijke dingen die je maakt ga je weggeven omdat je gewoon weg wil laten zien dat je van deze mensen houdt.  Wij willen in dit huis alleen totaal klanten waar ze niets aan kunnen verdienen. Maar als jij hierin niet geloofd….verdwijn dan uit MIJN Leven en ik wens ik je het allerbeste.

Iedereen wist dat het niet kon totdat iemand, totdat er iemand kwam die dat niet wist!

  • “Personal Leadership is the capacity and will to rally men and women to a common purpose, and the character which inspires confidence.”

Dus is er werk aan de winkel…. want de hele wereld zit namelijk te wachten op toptalenten zoals jij te wachten… Ik heb mijn trots laten varen…..en heb het licht gezien…nu jij nog! Het is maakt hoe je kijkt!

Wie de duurzame bron wordt van dit unieke duurzame huis gaat worden hangt af mijn persoonlijke smaak. Ik ben wel een beetje kritischer geworden de laatste tijd…..! Ik hoop natuurlijk wel op een bron is van uit mijn eigen persoonlijke kring…mensen die in mij in zichzelf geloven.

                     We spread the love! Ook een slak bereikt ook de ark.

 

Leer met je kracht te werken en niet met je macht!

With Love, Multatuli Silvia

 

Ken je mij? Wie ben ik dan?

Sta jij wel eens Stil bij Persoonlijke Vrijheid?
Een Manifest voor mensen die mensen serieus nemen.
Filosofische Levenskunstenaar met een Vrije geest wordt ik sinds kort ook wel genoemd. Na een leven vol en nog met pijnlijke momenten, te veel verantwoordelijkheden en stressvolle ervaringen weet ik inmiddels dat ik mijzelf vergeten ben in mijn eigen wensen.
Niet alleen de man made fibers hebben me ziek gemaakt maar ook de ontevredenheid, de kortzichtigheid ….en veel eencellige gedachten van mensen die spelen met jouw leven, terwijl er aan velen van hen niets echt iets mankeert wat er echt toe doet! Gezond zijn is namelijk je grootste rijkdom! Veel mensen klagen over te dik of te dun zijn, te blank of te bruin zijn  of andere onbelangrijke materiële zaken.  Je kunt het zo gek niet bedenken…. maar ik kan wel 10 boeken schrijven over onzekerheid van mensen……en de regels van de medische maffia in Nederland.
In het begin kon ik een aantal van deze mensen met al mijn energie nog wel in hun kracht zetten….maar nu kan ik met 100 % zekerheid zeggen dat mijn eigen hartekindmij letterlijk en figuurlijk heeft gered van een wisse dood!  Altijd maar positief zijn en blijven voor anderen… door ze in hun kracht te zetten ….terwijl mijn eigen kind van zestien….dikke vette littekens op haar lijf heeft zitten, nooit klaagt, hard werkt en ook gewoon knokt voor een zelfstandig bestaan in vrijheid.…. omdat ze simpel weg anders aangelegd op deze wereld is gebracht en niets vanzelfsprekend lijkt en blijkt te gaan!
Daardoor hebben wij inmiddels samen een ijzeren discipline opgebouwd voor de kunst van het overleven.”Handwerk met beperkte vrijheid “ en volgens dr. Rossi is er altijd sprake van een samenspel tussen twee factoren: de speelruimte die je hebt en jouw eigen motivatie! 
Sinds ik mijn eigen biografie ben gaan beschrijven ben ik me pas gaan beseffen wie ik echt ben …..en wat ik persoonlijk met al mijn ervaringen nog wil en misschien kan gaan doen. 

Wat kan ik anders? De situatie is gewoon zo. En ik kan niet zomaar stoppen met verder werken aan “onze progressieve gezondheid en ontwikkeling”. Het is maar hoe je kijkt! 

Dit is het heden!

Kom los in de waan van de dag: De groep die aan Collectieve verdwazing doet groeit met de dag en dat is te stoppen als we samen in aktie komen. Mensen die geld verdienen over de rug van de anders aangelegde mensen noem ik gajes.

Dit kan een Toekomst zijn!

Ik ben nu aan het bekijken welke speelruimte er is en/of ik deze levenskunsten kan voortzetten naar een algemeen maatschappelijk belang. Daar heb ik anderen en andere middelen voor nodig. Ik heb van het verleden geleerd dat een mens niet alles kan. En van Elma Zwanenburg, ILD Verpleegkundige uit het Antonius ziekenhuis geleerd, dat dit ook niet hoeft.

DSC_5081.jpg

Alles wat ik maak  is handwerk en is Uniek. 

Al mijn Ideeen…worden een Overtuiging – en merk dat HetWerkt.Online – en volgens de statistieken Slaat het aan  – door persoonlijk Enthousiasme – krijg je Leden – Volgers – en Klanten– klanten betekenen Groei –  dan komt het op Organiseren aan – maar door Structuur kun je verder groeien – een Uniek Systeem neemt het over en kan de Persoonlijke Vrijheid verder groeien als een virus waar geen medicijn tegen te maken is. Waarom niet? Omdat daar geen geld meer in geïnvesteerd gaat worden. Dan lijkt iedereen eerst te verlammen …. ook jij…..volgens Inzes van Oord ….in het magische boek van Als jouw leven een cirkel is? Waar sta je dan? Dan moet je even stil gaan vallen ….Het boekje van Dr. Rossi lezen en begin je gewoon weer opnieuw maar dan als een vrij en blij konijn, die in persoonlijke vrijheid kan werken en jezelf bepaalt waneer, voor wie en met wie je samenwerkt!

Tip: Nieuwe ideeen kun je tegenwoordig namelijk niet laten  afhangen van een persoon. Je moet altijd eerst aan een goede constructie bouwen en dan pas Extreem te gaan Denken….!

Als je alles onder een dak hebt kun je zo rijk worden als je zelf maar wilt….maar heb je wel je eigen persoonlijke vrijheid terug….. !Honger maakt je namelijk creatief en tips makes you move! Het is maar hoe je kijkt.

Conclusie:

Het moet dus altijd een samenspel worden van meerdere factoren: de speelruimte die je krijgt met een motivatie van een ondernemersgeest. Je kunt het ondernemen wel uit de mensen halen, maar de kunst van ondernemen niet uit de mens!  Waarom dit tegenwoordig niet lukt is omdat de speelruimte (persoonlijke vrijheid) van mensen steeds beperkter wordt. En zoals je wel vaker in mijn blogs hebt kunnen lezen …schrijf ik regelmatig dat in elke beperking een vrijheid zit…Het is maar hoe jij kijkt. 

Time for change must come from within!

Een bekend gezegde van Jorge Borges luidt: “De tijden zijn nooit goed geweest” en als je dit goed leest betekent deze uitdrukking dat het anders kan. Ieder mens komt vroeg of laat in noodsituaties. Dan kom het aan op je eigen houding en dus vrijheid aan. Wat wil jij zelf? Wil je echt in “gevangenschap” blijven leven? Gooit dit persoonlijk manifest dan meteen weg!

Wil je dit niet blijf me dan volgen en steun mij .!Mijn motto voor een gezond en gelukkig leven is: “Levenskunst” is willen doen wat je wilt.

Dit duidelijk maken is nu mijn grooste prioriteit.
Mijn groot persoonlijk verantwoordelijkheid gevoel heeft er dus toe geleid dat iedereen met een vrije geest van belang kan zijn voor ieder van ons. 
Duurzaam maatschappelijk inzetbaar kan zijn. Want zonder deze woorden ga je anders namelijk nooit echt gelukkig als mens de eindstreep halen!!
Want hoe kom je anders aan een snelle, veilige en flexibele boot, en wie kan je nu nog leren hoe je moet gaan zeilen om naar een veilige thuishaven te komen. Hoe kun je anders verder…..om er naar te streven om iets persoonlijks achter te laten….!
Iedereen heeft kleur nodig voor inspiratie en gewoon doen is het begin van alles…!

Persoonlijke aandacht maakt gewoon alles mooier!
Wat je nu persoonlijk aandacht geeft is dat wat je later ook weer achter laat…en kun je nooit zeggen Had ik maar!!! Had is namelijk een arme man en gehad een “rijke” vrouw….!
 Je bent toch niet vergeten dat iedereen ooit als meisje is geboren!!!! Mannen zijn voor de voortplanting en kunnen zaaien… en nu wordt het de hoogste tijd voor een revolutie om als vrouw te gaan oogsten !
De beweging is al ingezet
Mijn inspiratie krijg ik van mijn kinderen, mijn partner, van literatuur, een aantal grote meesterwerken en door de magische krachten van een eiland. 
 Door deze bijzondere reizen heb een nog maar een echt verlangen. 

Een verlangen…… waar iedere individu beter van wordt…! Zonder macht van anderen, begrenzing, zinloosheid, geld, Angsten, Agressie, Depressie,  Geldverspilling, Wantrouwen, Uitbuiting, Protocollen en Angst om dood te gaan…..!
Doe iets……..IMAGINE ….All the people living life in peace!
dsc07029
Ik verzamel  al tijden….ideeën, energie en moed. Ik bedenk plannen in de vorm van een beeld in mijn geest, een talent, een vaardigheid. Ik ben nu op een moment gekomen om deze vaardigheden die ik goed onder de knie heb verder te ontwikkelen in een kwaliteit. Ik ontdek echt niets nieuws maar creëer iets van de bestaande wereld. Ontevredenheid is dus…. een begin van een elke persoonlijke verandering. Geluk is Maakbaar. Het is maar hoe je kijkt! Ik weet dat je namelijk nooit genoegen hoeft te nemen met dingen die je niet bevallen. Gelukspaden zijn kleine weggetjes waar je niet voor hoeft te betalen.
Jet Bussemaker is op zoek naar 100 vrouwelijke hoogleraren…ik ben benieuwd of ik ooit nog eens ontdekt wordt! Volgens een aantal overleden meesters ben je pas echt goed als mensen in je geloven..!
Je beter bent dan welke baas of directeur dan ook….! Je authentiek bent en een eigen stem hebt ontwikkeld……en je niet in een kooitje hoeft te leven zoals de dieren in Artis….Dit heet stilstaan bij Vrijheid en gaan voor democratie!
Iedereen heeft namelijk talent maar je moet dit wel willen zien.
It take 2 to tango!
                             Stil staan bij Vrijheid …..Persoonlijke ontwikkeling is een specialisme!

13444280_1103398436367890_307721474_n.jpg

Ik…Silvia Koning een autodidact van de 21 eeuw!

             *Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen.
               Paulo Coelho
Als je alle blogs van mij gelezen lijkt het erop dat je inmiddels iets meer van Silvia Koning…..dan alleen een buitenkant…. Niets is wat het lijkt namelijk! Ik wil liever niet zo sterven…. als Vivian Maier…..!
Pas als alle stempel met een oordeel van mij af zijn kan ik doorgaan! Waarom blijven leven als iedereen elkaar de dood in jaagt… !Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de mensheid!
Mijn grootste trots voor persoonlijke aandacht blijkt dan mijn grootste vijand te zijn!
We are only humans after all!! Of toch niet!
With Love “Een eigenwijze vrouw” met de naam Silvia Lindeboom
Als je maar lang genoeg gewoon blijft …………..!

“Constructief Bouwen” volgens de Obama’s. “Extreem Denken” volgens de Trump’s!

Hallo lieve mensen….! Hebben jullie ook zo genoten van de speech van Meneer Obama? Ik wel….Mijn Conclusie: Time for change must come from within!  “De Kracht van Persoonlijke Rijkdom” is de kunst van het leren mengen van denkwijzen van deze twee grote Wereldleiders.

Schermafbeelding 2017-01-11 om 15.59.22.png

De wereld op zijn kop! Imagine!

Als je de laatste tijd goed hebt geluisterd….kun je aan een gezonde toekomst werken als je Constructief leert Bouwen en Extreem leert  Denken. Een rijke toekomst is dus voor iedereen weggelegd. Doe dus iets…iets wat er echt toe doet…. maar leer eerst goed je eigen geschiedenis kennen, dan kun je pas aan een echte toekomst beginnen. Corrigeer me als ik het verkeerd heb maar iedereen op deze wereld wil toch gewoon een langdurig en gelukkig leven…. en streeft ernaar om iets goeds achter te laten voor later!

Onthou deze zin goed en prent hem in je hoofd: Constructief leren bouwen en extreem leren denken…! Ook slakken kunnen ooit de ark bereiken!

Dit ontwikkel je volgens mij pas als je eerst cum laude afgestudeerd moet zijn in persoonlijke ontwikkeling (opkomen voor jezelf) zodat je deze wijze lessen later ook weer door kunt geven aan andere mensen die dit nog niet kunnen of geleerd hebben. Maar in het Westen werkt men tegenwoordig andersom…eerst wordt iedereen tot het bot aan toe verwend en als ze dan voor zichzelf moeten gaan zorgen …gaat het vaak compleet mis…..omdat het fundament niet goed was. Ik als formele proudmom professional… zie dit op korte termijn niet verbeteren..maar meer en meer verslechteren. Als overheid en andere instanties niet willen investeren in mensen die er echt toe doen…mensen die duurzaam bezig zijn om zich in vrijheid te kunnen ontwikkelen dan denk ik: Ohhh…Was ik maar dood!!!

Het lijkt er tegenwoordig meer en meer op dat ongeacht wie je bent of wat je doet, men jouw duurzaamheid niet gunt en namelijk meteen afgerekend wordt door de groep mensen met een korte termijn geheugen… bij wie Het geld regeert! Deze groep noem ik al een tijdje eencelligen die aan collectieve verdwazing leiden en in een korf zitten…. Net zoals het gaat in een Bijenkorf!!!!

Mensen die verantwoordelijkheid nemen, kritisch zijn, een vrije geest hebben worden met bosjes tegelijk in zee gedumpt, omdat ze als lastig worden ervaren….omdat vrijheid van meningsuiting niet wordt gerespecteerd….en mogen maar zien hoe ze gaan overleven. Dit laatste is een bijzonder verhaal maar daar ga ik nu niet op in….dit geloven jullie toch niet!! Persoonlijk denk ik  juist dat de politiek op vrije geesten zit te springen…..! Maar ze deze niet kunnen vinden omdat ze nergens staan aangemeld….! Klopt allemaal…ze lieven namelijk voor een groot deel in vrijheid….! Ze denken namelijk simpel, zijn creatief, hebben oog voor schoonheid, kiezen voor vrijheid en zijn daardoor een echte persoonlijkheid omdat ze kunnen verbinden.

fullsizerender-7

Geluk leert je anders kijken! Eigen Wijsheid

Geluk zit niet in bezit….maar in kleine langdurige persoonlijke dingen maar als men dit ook nog eens van je af wil nemen…. iets waar je zo hard voor hebt geknokt hebt… dan ga je deze eencelligen ( inktschijters noem ik ze ook vaak) toch echt wel met andere ogen bekijken….!

Als we samen niet ingrijpen komen er steeds meer van deze eencelligen bij. Iets waar je zoveel liefde, aandacht, tijd ingestopt hebt en waar je al je energie aan hebt gegeven…..wordt heden ten dage het liefste meteen van je afgenomen, weggestopt, versnippert en verbrand….! Reden: omdat de meeste eencelligen profileren, profiteren en er ook nog een op solliciteren. Eencelligen…. zijn namelijk je grootste vijand!

Op de vraag: Ken je mij? Wie ben ik dan? ….weet eigenlijk niemand het goede antwoordt te geven….! Alleen Doctor Rossi……! Zij heeft namelijk alles over mij gelezen, gezien, gehoord en mailt mij laatst dat ik constructief goed heb opgebouwd maar dat het nu de hoogste tijd wordt voor extreem leren denken.

Ik ben het gelukkig hier helemaal met haar eens.  De Hoogste tijd dus voor een REVOLUTIE…..! Helaas had ik tot een paar weken geleden….. nog geen fiat voor maar nu het wordt het echt tijd voor actie!  Ik wacht nu alleen nog op een potentiële partner die voldoet aan mijn persoonlijke wensen en eisen! 

fullsizerender

Doctor Rossi staat Symbool voor een Persoonlijke Ontwikkelingsbuddy !

 

Kinderen zijn namelijk onze toekomst!

Alle Kinderen in de wereld verdienen aandacht & goede verzorging maar door de hebzucht van eencelligen laat dit vaak te wensen over. Zij maken deze groep liever afhankelijk dan onafhankelijk. Ik denk heel vaak aan het meisje Jolanda Venema…die als lastig werd ervaren, naakt werd vastgebonden en uiteindelijk overleed. Het enige wat dit meisje nodig had was persoonlijke aandacht om te kunnen ontwikkelen aan een toekomst binnen haar geluk en bereik. Als dit meisje een persoonlijke ontwikkelingsbuddy had gekregen was ze nu een echte held….! Maar kwam pas in het nieuw door een Extreme foto van haar in de krant….!

Als je op een cruise schip vaart koop je er een persoonlijke aandacht bij!

  • Als je in een instelling zit moet je het doen met een oude kapitein en een matroos!
  • Het is maar hoe je kijkt!

Persoonlijk Ontwikkeling begint bij dus bij “constructief bouwen” en “denken in het Extreme” dan laat je een ander iets na!

Hoe zijn de quotes ook al weer….eerst zaaien dan oogsten, en alles wat je aandacht geeft groeit!! Maar veel mensen lijken deze zinnen niet meer te onthouden, vergeten de betekenis hiervan en zo groeit de groep met Collectieve Eencelligen!

Hoe kun je een prachtige bomen ( mensen) laten groeien zonder ze elke dag aandacht te geven? Die gaan uiteindelijk dood…net zo als de inheemse stammen in Afrika. Gefotografeerd door Jimmy Nelson

Niets is namelijk wat het lijkt! 

Gisteren ben ik anderhalf uur op de nieuwe school van Emma geweest. Emma zit sinds maandag op het REA College in Wijk aan Zee en na een goed gesprek met drie geweldige leerkrachten realiseer in me des te meer wat voor een impact persoonlijke aandacht voor persoonlijke groei teweeg brengt. Zorg intensieve kinderen hebben sowieso al extra aandacht en zorg nodig maar merk dat elk kind een ontwikkelingsbuddy nodig heeft. Kinderen zeggen namelijk niet altijd wat echt belangrijk is om te moeten zeggen….

Als de leerkracht aan Emma vraagt:…moeten we nog ergens rekening mee houden? zegt Emma gewoon Nee hoor eigenlijk niet! Ze kijken Emma goed aan en willen het gesprek afsluiten……maar dan kom ik in actie en leg ik ze in het kort uit waar ze rekening mee moeten houden…..Het  gesprek duurde ruim een half uur langer en werd de kijk op Emma toch even anders dan zij zich hadden voorgesteld en waren ze heel heel blij met mijn bezoek….!

Ik hoop dan ook dat je dit blog de juiste mensen lezen en rijkdom niet je macht maar je kracht is. Het is maar hoe je kijkt!

Doe iets…!

With Love Silvia…I’m only Human….dont’put you’re blame on me als het weer eens fout gaat!

Het Maakbare Konijn 2.0!

Het Maakbare Konijn 2.0 met de naam Doctor Rossi begint met groeien.

Door de gedachtegang van een ontwerpster…naar een print op een shirt. Je werd geboren en vertrouwd. Ik zag je en was op slag verliefd. Je liet me niet los en ik wilde je hebben. Maar in de commercie werd je meegesleurd omdat niemand zag hoe leuk en mooi je eigenlijk bent. Ik kon uren naar je kijken. Je gaf me troost, je gaf me inspiratie…je gaf me weer kleur aan mijn leven. Je zei nooit iets maar je was er gewoon. Gewoon voor mij… Ik wilde deze gedachte vasthouden en ging je schilderen. Ik gaf je persoonlijke aandacht, ik bestudeerde je van tot tot teen en zo kwam jij meer tot leven.

Jij liet mij pas echt stilvallen maar liet me ook tegelijkertijd groeien….! Mijn held die veel van mijn ervaringen samenbracht totdat mijn cirkel rond was……..en nu… nu sta ik in het midden en ben jij mijn kompas geworden. Mijn verbeelding, mijn bezieling, mijn creativiteit, mijn schoonheid, mijn betrokkenheid,mijn vriendelijkheid, mijn menselijkheid, mijn verbinding, mijn hoop, mijn dankbaarheid en wordt het de hoogste tijd om je verder te gaan aan je ontwikkeling.

dsc07029

De volgend stap werd gezet…Ik belde lieve vriendin Mar op en vroeg haar om Rossi, want zo noem ik dit magische konijn, als echte knuffel te maken. Ze moest hard lachen maar ging er meteen mee aan de gang. Ze kent me al een tijdje….! Oude stofjes werden uit de kast gehaald en blijkt dat is toch best moeilijk is om een konijn maken. Konijnen blijken daar toch veel sneller en beter in te zijn dan mensen.

En dan ben je er helemaal af van tot tot teen….Oh wat ben je mooi, lief en kwetsbaar te gelijk. Eigenlijk is het best bijzonder en magisch tegelijk! Je krijgt je eigen plek en geniet van het uitzicht in een stoel die anderen weg wilde doen maar ik er geen afscheid van wilde nemen… alleen omdat er een vlekje opzat….Ik bedacht me gen moment..pakte een stift en tekende daar een helding op….wow wat werd ze mooi en we proosten samen op het leven!

Ik lijk wel een artestieke filosoof. Filosofen schrijven ook vaak over het alledaagse en herkenbare thema’s.

Ach ja…misschien ben ik dat ook wel….whatever…. alle verhalen zijn echt en komen uit rechtstreeks uit mijn hart en zijn uit het leven gegrepen. Ze gaan over bijzondere maar herkenbare situaties, belevingen, bevindingen en daarom zijn ze misschien ook makkelijk en fijn om te lezen. Ik weet dat veel bekende filosofen mensen stimuleren om het leven ter hand te nemen, en te veranderen of te verbeteren als dat nodig is. Ook al zijn sommige vrouwelijke denkers er al honderden jaren niet meer, hun werk blijft een inspiratiebron voor ons eigen leven en dat mag niet verloren gaan…….!

Hoop doet leven….!

We zijn als samenleving de essentie van menselijkheid en persoonlijke aandacht aan het verliezen. In deze Go van het leven wil ik niet leven…..Mensen staan stil, raken overprikkeld, worden wantrouwend, vermoeid, kijken alleen nog maar naar beneden, raken, verslaafd en komen in de wereld van de tunnelvisie terecht, waar leven en denken eenzijdig op papier staat..Het probleem in Nederland is dat waneer er iets op papier staat dit een feit blijkt en de bureaucratie (het systeem) het dus overneemt en het profileren begint. Je hoeft echt geen genoegen te nemen met een situatie die je niet bevalt. Dat kan echt anders…..! Niet met macht maar juist door kracht. Persoonlijke verandering voor ruimte, openheid, aandacht, stimuleren door verbinding. Rechtvaardigheid en zelfstandigheid door gelijkheid en betrokkenheid waarbij emoties nou eenmaal bij mogen horen.

Time for change must come

In een van mijn vorige blogs heb je ook kunnen lezen dat een stemmetje in mijn hoofd zegt: Doe iets….iets wat er echt toe doet….in de toekomst. Kom in beweging…maar dan op een manier die nu in mijn huidige lichaamsstijl past. Het is leuk, het is fijn, ik word er blij van, het geeft me energie en af en toe ook al vleugels. De echte Dr Rossi noemt het persoonlijk, maatschappelijk en constructief … ik noem het spannend…. en hoop op ondersteuning….Het zijn nog maar ideeën hoor!!! Ik weet nog niet welke kant het op gaat, maar de ideeën liggen wel klaar om een echt plan te gaan worden. Alleen heb ik straks wel ontvangers nodig voor het uitvoeren hiervan! Ik heb van Inez van Oord geleerd dat een idee iets wederzijds moet zijn. Gever + Ontvanger…Ik zie het als de geboorte van een nieuw konijntje….!

Werken aan de uitvoering van de Verbeelding

Het begint altijd bij een idee, dat moet een overtuiging worden….(daar ben ik nu mee bezig) om daarna verder uitgewerkt te worden tot een plan. Dan staat het.. werkt het…slaat het aan… is er genoeg enthousiasme ..komen er mensen op af… gaat het groeien…dan komt er structuur en neemt een bijzonder iemand het over….!!

img_8775

De transformatie van een Stress Konijn naar Relax Konijn!

Wat wil ik veranderen?

Ik analyseer altijd al wat er speelt in mijn omgeving. Dit kan een afwijking van mij zijn, maar ik zie het tegenwoordig als een kracht. Beter een gepassioneerde moeder met verbeelding die beter onderzoek doet dan een slechte professional die macht uitoefent door profileren. Geloof me…Niets is tegenwoordig wat het lijkt! Hoe noemen ze dit ook al weer…gebakken lucht!

Ontevredenheid is altijd het begin van ….verandering. Het drukke en gestresste bestaan van mensen moet gaan veranderen in vrijheid en ruimte! Het is de hoogste tijd voor een revolutie!  Steeds meer mensen leven in de flow van Collectieve Verdwazing en zijn hard op weg een inktschijter te worden. Dit noem ik etnisch profileren. Als ik aan sommige mensen dit voorleg kijken ze me aan of ik gek ben…. geven ze geen antwoord, verzinnen ze een excuus om maar niet te reageren…..!!!

Maar in elke beperking schuilt ook een vrijheid. Pak een pen, papier en schrijf…. Het is maar hoe je kijkt! Hoe leuk zou het zijn als door een beperking, creativiteit, inzicht Echt Mensenwerk echt gaat worden? Ik denk echt heel leuk! JIJ? Bekijk de onderstaande tekst en tekening een goed want dan is dit het begin van een nieuwe revolutie en persoonlijke Happinez…..Imagine???  Het is maar hoe je kijkt!

FullSizeRender 7.jpg

De kracht van Verbeelding begint met een Kunstwerkje! Serie Eigen Wijsheid.

Er komt een keer een Omslag.

With Love Silvia

De Kracht van de Verbeelding!

Kun je op volwassen leeftijd nog een rekenwonder worden, doorzettingsvermogen verkrijgen of je angsten overwinnen? Dat kan, want onze hersenen zijn in staat tot reorganisatie en zelfvernieuwing: er ontstaan nieuwe verbindingen in het brein en er worden nieuwe cellen aangemaakt. 

Haal eruit wat er in zit, want het zit hem in de Kracht van Verbeelding ! 

Bepaal jij je eigen waarden, je eigen pas en richting!

Hallo lieve mensen…vandaag heb ik weer een iets leuks voor jullie maar je mag het ook delen…..! Dit blog gaat voornamelijk over de kracht van een bijzonder konijn met een Ode voor persoonlijke aandacht!
Wat moet je anno 2017 nog beginnen als je niet een grote naam achter je hebt staan maar wel een rol van betekenis bent of wilt zijn. Steeds meer mensen raken in de problemen omdat je in Nederland niet slimmer mag zijn dan de baas volgens het nieuws van vandaag!
Als je een eigen idee en visie hebt, kun je tegenwoordig sowieso wel ophoepelen en zien bepaalde mensen je liever niet op hun pad komen. Nou bergrijp ik waarom het de laatste tijd zo stil om mij heen wordt….!Haha…!
Uit alle ervaringen van de afgelopen 18 jaar heb ik inmiddels bevestigd gekregen dat ik een hoog intelligentie niveau heb bereikt en nu echt weet ik dat ik, als dwarsdenker Een Maak..baar Konijn 2.0 ben, maar niet meer past in een de wereld van de Collectieve verdwaasders.
FullSizeRender.jpg

Wees wie je wit zijn volgens Rossi.

Persoonlijke interesses, persoonlijke motivaties en persoonlijk doorzettingsvermogen hebben er toe geleid dat mijn hersenen zijn verandert naar de eisen van de omgeving. Daar heb ik het afgelopen jaar heel veel over geleerd en heb daardoor een keuze gemaakt. Ik ga een heel eigen… maar totaal ander pad volgen.
Ruim achttien jaar lang heb ik 4 tot 6 uur extra trainingen per dag gehad op het gebied van gezondheid, opvoeden, ondernemen, gezondheidszorg, overheidsinstanties, gemeente, vervoer, onderwijs, moederschap en persoonlijke ontwikkeling. Nu pas kan ik zeggen dat ik op allerlei vakgebieden op een zeer hoog niveau kan meepraten. Dit heeft me inmiddels gouden inzichten opgeleverd.
Waneer ik verder op onderzoek uit ga blijkt dat 80% van de verschillen in intelligentie tussen mensen erfelijk is bepaald. Maar hoe die intelligentie uitpakt is dus vaak afhankelijk van “de omstandigheden”. Zo scoren kinderen die lange tijd niet goed gestimuleerd of begeleid worden, gemiddeld vijftien punten lager op een intelligentietest dan kinderen die wel goed begeleid worden, gemotiveerd zijn en passend onderwijs krijgen. Daarnaast staat in het boek van Margriet Sitskoorn ‘Het maakbare brein’ een echte aanrader overigens, ook nog eens beschreven dat mensen die de absolute top bereiken in hun vakgebied, daar heel hard voor hebben gewerkt…. Om dus iets heel goed te leren moet je daar dus jaren lang, vier uur tot zes uur per dag extra aan werken. Op deze manier past het brein zich aan aan wat je het vraagt. Succes is dus een combinatie van factoren: Ervaring, Interesse, Motivatie maar vooral veel Doorzettingsvermogen 
Hoogopgeleid of niet. 
Niets is wat het lijkt…..! Een tijd geleden heb ik een gesprek gehad met een doctorandus die mij vertelde dat hij dacht dat door zijn intelligentie het bijbehorende succes een vaststaand gegeven was. Maar kwam er achter dat dit dus niet het geval bleek te zijn. Hij omschreef mij na ons gesprek als een bijzondere vrouw en vertelde dat hij veel bewondering voor me heeft voor iemand die zonder enige studie al haar successen te danken heeft door persoonlijke inzet, persoonlijkeaandacht, persoonlijke interesses, persoonlijkemotivatie, persoonlijke vechtlust maar vooral door het ongenaakbare persoonlijke doorzettingsvermogen ondanks alle ellende. Dit gaf me destijds een goed gevoel, maar nu…jaren later…. weet ik precies waar ik sta, wat ik wil en is dit inzicht nu een zaak van bezieling geworden.

Het maakbare brein!

Inmiddels weet ik waarom veel niet geschoolde mensen zoeken naar bevestigingen omdat “hun intelligentie niveau” als het ware elke keer weer opnieuw de gedachte heeft om te falen ….en deze dus zo groot is waardoor men denkt dat er dan minder uitdagingen komen dan bij de mensen die denken dat succes wél maakbaar is. Het heeft dus voornamelijk te maken met het “niet” hebben van diploma’s….!

Door mijn ervaringen over te brengen is voornamelijk mijn inzet en verantwoordelijkheid voor mijn dochter hartkind Emma en zelfs ook bij Laura een van de effecten van persoonlijke aandacht, interesses, motivatie en doorzettingsvermogen al goed zichtbaar en zeker bij hun prestaties en persoonlijke ontwikkelingen. Ik veeg tegenwoordig de vloer aan met ongeïnteresseerde mensen  maar zet ze wel terug in hun kracht. Het intelligentie niveau van iedereen groeit dus zo automatisch mee en heeft dit al tot mooie resultaten geleid. Iedereen is met een intelligent vermogen geboren maar je moet wel de kracht van iemand kunnen zien en lezen….en als je dat samen met de juiste mensen en/of instellingen daar zorg voor draagt haal je meer uit de intelligentie die je als basis hebt meegekregen. Tuurlijk is dit wel een mix van factoren…. Je moet jezelf en kinderen elke dag blijven trainen, negatieve dingen wel zien maar positief benaderen door op te eerste plaatst te geloven in je zelf en vertrouwen en dingen bespreekbaar te maken. Alle collectieve verdwaasders ( Welk type ben jij?) hebben standaard een vorm van cynisme in zich en moet me dus altijd verdedigen. Dit kostte mij dan bakken vol met tijd en vooral verkeerde energie. Energie die ik nodig heb voor het bereiken van idealen.

Maar de vraag is natuurlijk hoe sta je als ouders in het leven en met welke normen en waarden groei je op, waar vecht je voor en waarvoor niet. Doe vooral dingen waar jezelf in geloofd, dingen die er iets toe doen, en waar jij en je kinderen blij en vrolijk van worden. Probeer dan om hier allemaal individueel beter in te worden. Koop het vooral niet af, daar wordt je maar heel even gelukkig van…..Iemand die heel bang is om iets nieuws,een test of toets te maken kan uit pure stress zijn resultaten dus negatief beïnvloeden mag daar niet op afgerekend gaan worden. Daar is een andere aanpak of regel voor nodig…! Het afzeiken van iemand kan desastreuze gevolgen hebben.

Alle mensen profileren…dat zijn niet alleen een etnische minderheden. Iedereen die raar doet of vreemd gedrag vertoont heeft vaak een hulpvraag….! Het is een kracht van je eigen verbeelding. Doe je hier iets mee of niet. Je kunt dit pas echt goed doen door eerst het persoon persoonlijke aandacht te geven en te ontdekken waar je hem of haar mee kunt helpen dan alleen maar een dossier te lezen en te oordelen. Niets is namelijk wat het lijkt!! Het leven is eigenlijk alleen maar een competentie strijd tussen mensen…..maar dat kan echt beter. Het is maar hoe je kijkt. Als ik alle informatie over intelligentie op een rijtje zet dan moet ik jullie melden dat je met simpel en logisch denken en nadenken je toch heel ver kunt komen en dit toch wel iets is om te koesteren. Hard werken aan een persoonlijke ontwikkeling moet gaan lonen toch?

Uiteindelijk draait alles om gelukkig te zijn, dingen te doen met veel passie en liefde.
De kracht van de Verbeelding is zit hem in Rossi…Het Maakbare Konijn 2.0. 

Zij liet mij pas echt stilvallen maar liet me ook tegelijkertijd groeien….! Mijn held die veel van mijn ervaringen samenbracht totdat de cirkel rond was……..en nu sta ik in het midden…..en is dit mijn kompas geworden. verbeelding, bezieling,creativiteit, schoonheid, betrokkenheid, vriendelijkheid, menselijkheid, verbinding, dankbaarheid. Met dank aan Inez van Oord.
Echt bijzonder en magisch tegelijk!
With love Silvia

The secret for change. Oververstappen op duurzame energie!

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het volgen van mijn blogs en wens ik iedereen een leven als een super relaxed konijn toe. Een goed en gezond leven begint dus met een nieuwe planning! Het is de kunst van het kijken!

Dankbaar ben ik voor alle leuke reactie’s en de vele actie’s via dit blogs. Daar ben daar stiekem best wel een beetje trots op, maar echt trots ben ik voornamelijk op mijzelf.  Een gesprek, een zin en een schilderij hebben mij een totaal andere kijk op het leven gegeven. De filosofie van persoonlijk succes :Van Stress konijn naar Relaxed konijn. 

Iedereen wil in dit leven gelukkig en persoonlijk succesvol zijn. Toch? Ook ik….! Maar wat heb je nou echt nodig voor een gelukkig leven? Daar heb ik me de laatste tijd op gefocust! Ik heb mezelf dit jaar opnieuw ontdekt en ben ik als mens overgestapt op duurzame energie! Deze duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden waardoor er sprake is van een ideaal evenwicht tussen mijn lichamelijke en geestelijke vermogen. Ik heb dus mijn eigen zonnepanelen geplaatst. Nee nee ..nog niet op mijn huis maar eerst op mijzelf……! Door te kiezen om zelf duurzame energie op te wekken waarborg ik mezelf nu als windmolen en investeer dus in een leveringscontinuïteit van energie op de lange termijn……!

Alle blogs die ik tot nu toe gemaakt hebt gaan uiteindelijk over keuzes maken, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en beleving. Duurzaam met jezelf en anderen omgaan verbindt mensen, het geeft je nieuwe kracht om jezelf verder door te ontwikkelen, je creativiteit te vergroten, betere keuzes te maken, stress te doen verminderen en kansen te benutten die onverwachts op je pad komen. Hier is dit onderstaande  konijn dus centraal in komen te staan.

Believe good things will happen,and they will. Het is maar hoe je kijkt. Before we passe away. 

IMG_8775.JPG

Een beetje vreemd zijn is echt niet raar maar eigenlijk… “KEI GAAF”

Mensen komen niet voor niets op je pad…! Bekijk dingen eens met andere ogen, luister en ontdek vooral. Wat doen deze mensen met jouw energie en waar staan ze eigenlijk voor? Hebben ze een persoonlijk ideaal of juist niet. Zijn ze duurzaam bezig en met welk doel? Toeval bestaat namelijk niet! Veel mensen rommelen maar wat aan, oordelen of veroordelen de ander, weten het altijd beter, maar vergeten hoe ze zelf zijn. Om onafhankelijk in vrijheid te kunnen leven en werken zul je los moeten komen van sommige energiebronnen. Deze zuigen je namelijk helemaal leeg….! Niet alle energiebronnen leveren voor jouw de juiste energie….! Maak keuzes, regels en voorwaarden en ga die vastleggen. Vrijheid is namelijk een ongrijpbaar woord en waarschijnlijk bedacht om een beeld te vormen in ons hoofd. Maar om in vrijheid te kunnen leven en werken ontkom je niet aan een aantal vormen van: moeten, plichten, regels, wetten enz enz… maar zorg dat je daar zo min mogelijk aan vast komt te zitten…..! Dit beperkt je namelijk in je vrijheid!

Ik zie mijzelf als een malle molen. Je kent het liedje vast wel…De malle molen van het leven……!Maar door verkeerde grondstof liep ik uiteindelijk helemaal vast. Het belangrijkste onderdeel (mijn motor) bleek helemaal aan gort te zijn en draaide ik op alle reserves die er waren tot ook deze op dreigde te raken. Maar na een gesprek, een zin, een konijn en een magische reis ben ik bewust overgestapt op zonne-energie is de molen een windmolen gaan worden en is heel anders gaan draaien. Het lijkt allemaal simpel als je het zo leest maar in de praktijk ( de werkelijkheid) zijn dit twee totaal verschillende werelden. Het was een heel gedoe….totdat er iemand kwam die me er bij hielp, toen ging alles veel sneller…..en merkte ik dat het werkte.

Wil jij ook jouw malle molen ombouwen tot duurzame windmolen, die alleen nog maar op zonne-energie gaat draaien? Dan is Time for change hard nodig, hoef je minder te investeren, gaat alles makkelijker en sneller dan je denkt! Ik zag er ook tegen op en moest er in het begin even goed over nadenken maar ben al snel dingen gaan loslaten….De go with the flow reizen naar Ibiza hebben mij doen beseffen dat dit zonnige eiland dus echt magisch werkt.

Sta jij wel een stil bij Persoonlijke vrijheid, wat is dat eigenlijk?

Wat is precies persoonlijke vrijheid? Hoe vrij kun of mag je tegenwoordig nog zijn of denken. Waar begint vrijheid en waar houdt het op? Persoonlijke vrijheid staat voor mij om mijzelf zo min mogelijk te binden maar wel dingen te doen die er echt toe doen. Mensen in hun kracht zetten is voor mij altijd al een soort van missie geweest. Ik heb een aantal nieuwe projecten lopen en de resultaten liegen er niet om! Dit maakt mij als ambassadeur ontzettend trots en ga dan ook zeker in deze flow verder. Als je met lichamelijke of geestelijke armoede te maken krijgt, ben en wordt je afhankelijk van zorg, anderen of instanties. Het zorg systeem zorgt ervoor dat je niet zelf kunt bepalen wat je wel en niet wilt. Het financiële systeem zorgt ervoor dat je niets meer kunt en instanties (ook een systeem) het dus van jouw gaan overnemen. Dit zorgt voor stille en/of persoonlijke armoede en ben je voor een groot gedeelte je vrijheid kwijt. Gevolg: Gevoel voor eigenwaarde en economische vrijheid verdwijnt. Ik lees veel en zie vervelende dingen om me heen en merk ik dat steeds meer mensen de grip op (persoonlijke vrijheid) kwijt aan het raken zijn en mee waaien in de stroom van  Collectieve Verdwazing! Omdat mensen zich vaak geen raad meer weten hoe ze hieruit moeten komen sluiten ze aan aan bij bedrijven als 365 dagen succesvol en bijvoorbeeld Het depressiegala die de vraag nauwelijks aan kunnen….! Dat mensen kuddedieren weet ik, maar ik als dwarsdenker doe daar persoonlijk niet aan mee. Be a voice, not a echo!! Het is echt keihard knokken maar het levert je uiteindelijk geweldige resultaten op.

Vrijheid gaat niet over veiligheid maar over onafhankelijkheid. Sommige mensen zijn financiëel onafhankelijk. Dit zijn toppers, maar niet iedereen heeft de kracht en de macht om dit te bereiken en blijven investeren in dingen die er niet echt toe doen….!Dit is echt een verspilling van geld en energie. De kans dat je hier beter van wordt is tijdelijk. Doe iets…iets wat er toe doet. Investeer in jezelf…dingen die je zelf doet of maakt …zijn dingen die er toe doen…maar doe dit wel in een omgeving waar je helemaal jezelf kunt zijn. Waar je dingen anders ervaart dan dat je gewend bent in te leven. Het gaat eigenlijk alleen om gedachtes anders te laten stromen…..Deze leveren je uiteindelijk gouden inzichten en tips op om in persoonlijke vrijheid te leven. Dit is pas rijkdom en vrijheid.

Ik weet inmiddels uit ervaring dat echte rijkdom niet uit geld bestaat maar uit persoonlijke vrijheid, persoonlijk bewustzijn, persoonlijke voldoening en dat er persoonlijk en wederzijds respect moet zijn als er zich problemen voordoen. Leg de hulpvraag neer en werk deze samen uit totdat het gezamenlijke doel bereikt is. Persoonlijke vrijheid is dus een evenwicht en balans vinden in de dingen die je doet en met wie je dit doet. Denken, voelen, doen zijn drie belangrijke werkwoorden waarmee je je eigenwaarde kunt opwaarderen en aan persoonlijke vrijheid kunt bouwen. Denk nooit eerst aan geld of luxe …..maar eerst aan bewustzijn beleving….! Wat heb je nou echt nodig ? Alles draait namelijk alleen maar om beleving, het is maar hoe je kijkt.

Denk hier maar even over na

Voelt het goed?

Ga jij het ook doen?

Er is altijd een keuze welke deze ook mag zijn, maar anders wordt wel steeds meer door bedrijven, overheid of logge instanties voor je ingevuld als je persoonlijk niet duidelijk bent! Is dit wat je wilt of wil je toch liever je eigen regie van jouw leven behouden!….Onthou dat je op je persoonlijkheid kunt vertrouwen wanneer je weet dat er dingen zijn die anders geregeld kunnen of moeten worden. Ik weet uit eigen ervaring dat het kan en werkt en blijf me daar dan ook persoonlijk 100 % voor inzetten.

Vrijer bewegen 

Relaties met familie, partner, vrienden kun je altijd zelf op een laag pitje zetten om je vrijer te kunnen bewegen en ontwikkelen…dit lijkt een hele klus maar de stap is dichter bij dan je denkt…..! Veel van “deze mensen” zien je dit liever niet doen omdat ze jouw zo hard nodig hebben voor zichzelf….en kunnen en willen je dan ook niet missen. Ze zullen er alles aan doen om je te weerhouden door te zeggen dat je het niet kunt……Maar zij zijn vaak het probleem….omdat zij vaak niet het lef hebben om het zelf te doen. Denkt niet dat je onmisbaar bent want dit ben je echt niet….!  Deze gedachte (angst) moet je loslaten….want dit vreet aan je eigenwaarde…dus persoonlijke vrijheid….!

Jeetje, het is toch een langer blog geworden als ik verwacht had maar volgens mijn leest hij makkelijk weg…. en is begrijpelijk toch? Mijn venster voor de toekomst moet dus voelbaar zijn met unieke mensen zoals jij?

With Love Silvia