Month: juli 2017

Landgoed De Zuilen

Vandaag neem ik jullie mee naar  LANDGOED DE ZUILEN

Landgoed De ZUILEN ligt net op de grens van Hillegom & Bennebroek, gelegen in een prachtig natuurgebied. Toen ik de website van Landgoed De Zuilen bekeek zag ik dat de eigenaren ook met het Ouderenfonds samenwerken Toeval? Nee.. toeval bestaat niet. Bijzonder dat is het wel. Landgoed De Zuilen neemt haar rol als maatschappelijke ondersteuner zeer serieus en organiseert dan ook geweldige evenementen!

DSC01447

DSC01448

Je kunt ook Forelvissen bij De Zuilen in de 3 grote vijvers op het landgoed. De ruim aangelegde visvijvers met een diepte van circa 3 m zijn ter beschikking om heerlijk in de luwte te kunnen vissen. Rondom de grote forelvijvers is de begroeiing zodanig dat de vissers in alle rust vissen kunnen. Tevens zijn er mogelijkheden om in grotere groepen te komen vissen. Hoe leuk is het om je eigen gevangen vissen op het landgoed te BBQ’n en op te eten. Ik zou zeggen ga het een een keer doen…het is zeer zeker de moeite waard.

DSC01462

DSC01435

 

DSC01434

 

With Love Silvia

 

Toeval of Niet? “Ik geloof in het lot”!

Ik weet dat toeval niet bestaat…maar weten anderen dit ook? Gerda Tol van re-intergratie bureau Come-Back uit Volendam belde mij 30 juni 2017 op om te vertellen dat ik samen met nog 2 anderen ben uitgekozen door de landelijke politiek vanwege mijn interesse in het raadslidmaatschap binnen het CDA.

Schermafbeelding 2017-07-14 om 20.17.11

Zou mijn brief Decent or Indecent Proposal ze toch aan het denken hebben gezet in het torentje en bij Koning Willem.

     "Persoonlijke aandacht is mijn ambacht".

Als je chronisch ziek#Sarcoidose bent geworden door je beroep #ManMadeFibers staat je leven compleet op zijn kop! Mijn trots ( het hebben van een eigen bedrijf werd mijn tegenstander). Dat gaf onvrede … !Maar onvrede kun je alleen zelf wegnemen door je gedachtegoed te veranderen en je "ziel te opereren", kennis te vergaren en er ook iets mee doen. Niets doen is voor mij geen optie. Iets doen met al mijn kennis & ervaringen wel, en als je dit om kunt zetten in duurzame maatschappelijke betrokkenheid voel je je rijk. Ik hoop dus dat de overheid mijn hulpvragen gaat omzetten in doelen stellen.

HETWERKT.ONLINE

Waarom een platform voor Zelfstandigen? Nuggers ( NUGger staat voor Niet Uitkeringsgerechtigde) blijken geen rechten te hebben, maar wel moeten voldoen aan alle maatschappelijke verplichtingen . Participatie & ondernemen moet dus drastisch op de schop.

Ik weet dat ideeën ruimte nodig hebben om te kunnen groeien.. Het idee is een projekt…. het project kreeg tegenstanders…. maar nu krijgt het langzamerhand toch steeds meer voorstanders….!

Mijn vrijheid geeft me nu nog de ruimte om door te kunnen gaan! Deze ruimte kan ik natuurlijk benutten door alleen maar aan mezelf te denken….maar dat doe ik niet . Ik investeer dan ook veel van mijn tijd en energie in kennis en mensen en ondertussen ben ik een reële raadgever voor mensen door inzicht in levenslessen.

De beste tips om onafhankelijk en gelukkig te zijn in je werk of in je priveleven zijn dan ook bijna gratis! Het platform HETWERKT.ONLINE wil ik graag met jullie delen, maar wacht nog op ook een donatie van de Overheid. Maar die hebben helaas nog geen  tijd!

Zouden ze mijn email van 31 januari 2017, waarin ik een persoonlijk gesprek met Jet Bussemaker heb aangevraagd goed hebben gelezen in de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Meer vrouwen aan de top!  volgens Jet.Deze onderstaande tekst was destijds het enige antwoord dat ik van de rijksoverheid terug ontving..

Uw kenmerk is E3371980

 Geachte mevrouw Koning,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u aangeeft dat u een persoonlijk gesprek wilt met mevrouw Bussemaker. U wilt een uniek en duurzaam project dat u heeft ontwikkeld presenteren. U kunt mevrouw Bussemaker uitnodigen voor een gesprek door een e-mail te sturen via protocol@minocw.nl. Geef in uw uitnodiging een motivering aan. Waarom is dit een goed moment voor een ontmoeting of een bezoek? Voor wie is dit bezoek bedoeld (doelgroep)? Wat heeft u de laatste tijd bereikt of in gang gezet dat ook voor mevrouw Bussemaker interessant is om te zien. Hoe kan zij een bijdrage leveren aan de voortgang van deze ontwikkelingen en op welke manier?

 U kunt dan binnen drie weken rekenen op een reactie. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier, bellen met 1400 of uw vraag stellen via @Rijksoverheid.

Met vriendelijke groet,

Linda Knops

Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid. 

Aan het verzoek van Linda Knops heb ik voldaan maar tot op heden heb ik ….na eental verzoeken om een reactie nog steeds niets persoonlijks vernomen of ontvangen en ook blijft mijn spambox angstvallig leeg vanuit Den haag!!

FullSizeRender 2.jpg

 

DOE IETS! HETWERKT.ONLINE ….Komt als geroepen – met deze werkformule wil ik 10 miljoen mensen gelukkig maken. We worden ongelukkig van moeten–maar niet wat het leven ons geeft! Het accepteren van een situatie is niet hetzelfde als je erbij neerleggen! Er is altijd een keuze! Ik ben natuurlijk niet stil blijven zitten en heb dan ook persoonlijk belangrijke stappen gezet. Ik doe dan ook veel onderzoek om de belangstelling voor traditie en waarden, familie en gezin, eerlijke economie, zorg voor elkaar voor een sterkeresamenleving nog meer kenbaar te maken.  Ook ben ik bij de directievoorzitter Henny Maes en Adviseur Cooperatie Erika Hes van de Rabobank geweest voor een donatie van 25.000 om het platform te formaliseren en in welke organisatievorm dit maatschappelijke plan het beste gezet kan worden. Nu investeer ik al mijn eigen tijd en geld erin maar wil me als #nugger niet binden aan een commercielefinancieringsconstructie. Het is namelijk een duurzaam maatschappelijk projectplan, waar mensen die op eigenkracht willen ondernemen, goed voorbereid kunnen werken, zelfredzaam zijn en zoveel mogelijk vrijheid willen hebben om zich verder kunnen ontwikkelen.

FullSizeRender 6.jpg

Schermafbeelding 2017-07-17 om 23.13.40.png

Vrijwilligerswerk

Door al mijn ervaringen en tegenslagen in de zorg, ben ik als ondernemer en #proudmom van een #Hartekindbesmet geraakt door fotografie…of te wel (straatfotografie). Door mijn vrijwilligerswerk bij Op eigen kracht /de Regenbooggroep voorzie ik mensen van eerlijk, oprecht en onafhankelijk advies waardoor mensen anders naar zichzelf en hun omgeving leren kijken! Dat voelt voor mijn als een groot geluk / gave.

 

            UITNODIGING 

FullSizeRenderKennismaking – Eremedaille afgezwaaide wethouders

Om alvast kennis te maken met de raadsleden van de Gemeente Edam – Volendam vond ik het gisteren dan ook een hele eer om aanwezig te mogen zijn bij het afscheid van Gina Sombroek en installatie van partijgenoot Vincent Tuijp als de nieuwe wethouder. Ik had mijn stem in maart al aan Mona Keijzer gegeven …vanwege haar gedreven en bevlogenheid, en aangezien ik me als soortgenoot tegenwoordig als "vrijwilliger" inzet voor de medemens blijf ik natuurlijk wel voor de doelstelling staan voor een land wat ik door wil geven en dat het Platform HETWERKT.ONLINE een landelijke maatschappelijke bekendheid gaat krijgen . Het is een moreel kompas voor iedereen.  Mijn kennis en ervaringen in de praktijk wil ik dan ook blijven terugkoppelen aan de medemens, gemeente, overheid, banken verzekeraars en bedrijfsleven om duurzaam maatschappelijk en betrokkenheid alleen kans van slagen heeft als je er samen aan werkt. En aangezien er 2,9 over is in kas moet dit zeker een kans van slagen hebben nu de fracties liever zien dat er meer plannen worden uitgevoerd dan dat er ieder jaar miljoenen naar de reserve potten vloeien! Raadslid Pim Bliek wil dan ook niet dat de Gemeente op Dagobert Duck gaat lijken. En dat sluit precies aan bij mijn groene hart en rode bloed .. meer doen voor de inwoners!

Financiële Armoede

De Delta Lloyd Foundation is opgericht in 2008 om de financiële zelfredzaamheid in Nederland te bevorderen. Hun activiteiten liggen binnen het kader van Schulden naar Kansen. Uit hun jaaroverzicht van 2016 blijkt dat 2,3 miljoen mensen betalingsachterstanden hebben.

Nuggers= NIET-UITKERINGSGERECHTIGDEN

Nederland telt zo’n half miljoen nuggers.
Veel nuggers zijn relatief jong en goed opgeleid. Bijna 100.000 van hen zijn zelfs hoger opgeleid. Meer dan tweederde is vrouw.
Zij geven vaak aan flexibel en in deeltijd te willen werken. Nuggers zijn vaak langere tijd uit het arbeidsproces geweest. Ze kunnen daardoor onzeker worden. Zo hebben ze een vaag beeld van hun wensen en capaciteiten enerzijds en van de eisen van de arbeidsmarkt anderzijds. Edam – Volendam kent sinds ik gehoord heb 340 mensen in de Bijstand en 5 Nuggers.. waaronder ik er een van ben. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft destijds P. Krom verzocht om op 27 juni 2011 te reageren op het artikel "Wie helpt de arme nugger?" uit het blad binnenlandsbestuur van 4 december 2009. In het artikel komen dan ook 3 hoofdpunten aanbod.

  1. De dienstverlening aan niet-uitkeringsgerechtigden
  2. De afspraak uit het Bestuurlijk Akkoord Participatie met de VNG van 2007 om toen nog 35.000 nuggers aan het werk te helpen.
  3. Mensen die na afloop van WW rechten nugger worden.

In 2007 hebben SZW en VNG een bestuurlijk akkoord participatie gesloten rond de gezamenlijke doelstelling om de participatiegraad te verhogen. Een van de afspraken is het begeleiden door gemeenten van Nuggers naar werk of naar maatschappelijk participatie.

Nu onderhoud ik al maanden contacten binnen de verschillende domeinen van Gemeente Edam om het Platform HETWERKT.ONLINE op een duurzame en maatschappelijke manier in te zetten als pilot maar kreeg steeds te horen dat ze geen geld hadden of ze schoven het af. Nu lees ik keer op keer in de krant dat er een overschot aan geld in kas is! Schiet mij maar lek….! Of de krant liegt of de mensen bij de gemeente.

FullSizeRender 3.jpg

img_3389

Het kabinet in Nederland kiest namelijk voor maatregelen die eraan bijdragen dat iedereen zoveel mogelijk participeert in de samenleving… maar wat als je elke keer wordt teleurgesteld door je eigen gemeente?

img_3205

MISSIE & DOEL

Mijn doel met het platform HETWERKT.ONLINE is mensen zoveel mogelijk perspectief bieden op werk en inkomen en zo het draagvlak versterken onder onze sociale voorzieningen en het bestrijden van oneerlijke economie! Graaicultuur van de uitzendbureau's en is de Participatiewetgeving anno 2017 een grote eenzijdige bureaucratische geldverkwanseling.

!!!Gelet op de krapte die in de toekomst op de arbeidsmarkt dreigt en het kabinet niet van plan is om extra stimulering maatregelen in te zetten voor deze groepen mensen wordt je dus aan je lot overgelaten en kun je alles opeten waar je ooit zo hard voor gewerkt hebt. De inkomensachteruitgang voor deze huishoudens vindt P. Krom dan ook alleen een vervelende situatie! Zo citeert hij dan ook letterlijk in zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede kamer – der Staten Generaal van 27 juli 2011 _ 2011z09807/2022D27143: De sociale zekerheid in Nederland is er niet op gericht om de levensstandaard die eerst op eigen inzet werd bereikt, onbeperkt op peil te houden! Ik wijs erop dat de WW , afhankelijk van het arbeidsverleden reeds tot maximaal 3 jaar en 2 maanden een recht op uitkering creëert die is gerelateerd aan het eerder met werken bereikte salaris. Het is de plicht van iedere werkeloze om tijdens de WW, en na afloop, zelf te voorzien in het verwerven van arbeid teneinde de afhankelijkheid van een uitkering tot het uiterste te beperken. Mensen die na afloop van de WW geen recht op bijstand of andere uitkering hebben en niet "op eigen kracht " werk kunnen vinden ( via bijvoorbeeld een uitzendbureau) kunnen zich als niet uitkeringsgerechtigde bij de gemeente melden. Dit kan vooral het geval zijn na een lange (re) WW uitkeringsduur omdat de afstand tot de arbeidsmarkt dan reeds relatief groot is en mijn niet geheel op eigen kracht weer aan het werk komt!

En wat als er niemand binnen de ambtenarij gemeente Edam – Volendam je begeleid, ( met alle dossierkennis in huis) naar een baan en dat je daarnaast zelf maatschappelijk iets doet wat er toe doet? Mijn inzet voor mensen in armoede, straatfotografie voor het Ouderenfonds…..en met het platform dat het doel heeft om ZZP'ers zich via het platform kunnen presenteren aan het publiek tegen een vergoeding van 9,95 per maand. Voor de 9,95 faciliteren wij de schematische weergave van alle interpretaties en functionaliteiten, professioneel wegdesign weergaven incl vorm, foto's, fonts, grid en contacttemplates. Development admin, freelancer, gebruiker, development functionaliteiten. intergratie sociale media. Ook krijgen ze gratis adviezen over belangrijke zaken – Verzekeringen!

Mijn Persoonlijke Conclusie: Het artikel in het Binnenlands Bestuur is "niet gedateerd" en is geschreven in een tijdgeest dat ver vooruitloopt op de toekomst. Steeds meer mensen komen namelijk in de problemen.

bAls het wel zo is dat de Gemeente verantwoordelijk is voor het re- intergratiebeleid voor Nuggers dan vindt ik wel dat er werk aan de winkel is binnen de ambtenaren van Edam – Volendam en het CDA dus wel blijkt open te staan voor de toekomst van zelfstandige ondernemers in Nederland.

De aanscherping van het begrip passende arbeid ( raadslid) komt dus voor mijn als mijn roeping…en mijn lot om door te gaan met mijn missie …voor al die mensen die straks ook een nugger gaan worden, ziek worden of een ongeluk krijgen…..en alles wat ze hebben opgebouwd gewoon kunnen behouden als het aan mij ligt.

FullSizeRender 4.jpg
DOE IETS! Het is maar hoe je kijkt! HETWERKT.ONLINE

With Love Silvia en het team van Gedachtegoed!

 

Sarcoidose heeft mijn leven gered!

Ja ja…dit leest misschien een beetje gek.. maar toch is het echt waar. Er komt een keer een dag dat je realiseert dat door  ziekte de wereld om je heen ineens voorgoed verandert is. Eigenlijk ben ik verlost van veel innerlijke kwellingen. Ik weet dat toeval niet bestaat en dat mensen niet voor niets op je pad komen en soms ook weer gaan. Ruim 17 jaar lang heb ik gevangen zitten in een lichaam dat elke dag ook een stukje van mijn eigenwaarde op at, ik een vreemdganger werd in mijn eigen omgeving en ik mijn eigen lichaam soms niet meer herkende. Ik steeds meer tijd en energie nodig om de dingen nog te kunnen doen waar ik zo van hield of voor wilde knokken….! Maar hoe voorkom je dat een chronische ziekte je leven echt om zeep helpt als niemand het aan de buitenkant kan zien? Dit was een proces van jaren…! Anticiperen, organiseren, filosoferen, doorzetten, omdenken, nadenken, overdenken en loslaten zijn dan ook de belangrijkste kernwoorden die me door de jaren heen hebben leren schakelen en hebben omgevormd. Dingen anders doen door een keuze te maken: WAT WIL IK…….!! GEWOON AFSPRAKEN MAKEN MET MEZELF en DE FOCUS daarop. Dit was dan ook voor mij de allerbelangrijkste levensles om te kunnen overleven.

Schermafbeelding 2017-07-10 om 16.39.32.png

De impact van het onzichtbare

De kracht van mijn kennis door ervaring heeft me nog meer inzicht gegeven in de focus voor de toekomst en mijn ziekte heeft voor een cognitieve verandering gezorgd. Het roer om! Wat blijft is de chronische pijn in spieren en gewrichten in 101 varianten. Doktoren kunnen alleen nog beoordelen wat ze zien op scans, foto’s, bloed, geschiedenis, en de persoonlijke staat van mij per dag……want ik ben en blijf degene die het lichaam elke dag voelt en meemaakt en echt niemand anders….!

Doe iets!

Mijn eetpatroon heb ik dermate verandert en drink wekelijks een goed glas AALDERING WIJN… dat mijn bloed weer beter laat stromen. Mijn lichaam & geest hebben al aardig wat aardverschuivingen doorstaan maar het heeft uiteindelijk ook mijn leven gered en weer rechtgezet. De kracht van mijn positiviteit, creativiteit en anders denken blijkt inmiddels een gave. Daar ben ik enorm trots op. Alle meningen van anderen kan ik waarderen maar ook weer rustig zonder er iets mee te doen naast me neer leggen…dat was vroeger wel anders. Ik denk dat er geen ziekte is waarbij een diversiteit aan klachten kunnen op treden als bij Sarcoidose.

ONLINE

Inmiddels ben ik online verbonden met de wereld en kan door middel van mijn blogs & fotografie mensen met elkaar verbinden. De kracht van kwetsbaarheid is je nooit te schamen voor wat je doet. Fouten maken doet namelijk iedereen.

Verbinden is nu dan ook dat wat ik het allerliefste doe…een bijdrage leveren aan het geluk van anderen. Verbinding is het mooiste woord wat er bestaat maar weet ook dat Sarcoidose zo’n complexe aandoening is met extra hindernissen dat mijn doel soms even moet wijken voor wat extra persoonlijke ruimte.

1467358_10152424378838065_1914045087_n-1.jpg

Cartoon Carlos Perez

Mijn doel is nu om talent in ieder mens naar boven te halen en ze te laten verbinden met het platform voor zelfstandige professionals…HETWERKT.ONLINE. Op eigen kracht kun je namelijk veel meer bereiken en je wordt er ook nog eens een gelukkiger mens door. Valkuilen zijn er natuurlijk altijd…maar hebzucht van mensen moet je kunnen doorbreken. Werken vanuit kracht is namelijk veel mooier dan werken vanuit macht. Als je wil delen kun je je pas vermenigvuldigden. Ontdek eens de samenhang tussen gevoel en gedachten en ze zult zien dat er iets in je gaat veranderen. DOE IETS! werkt….voor iedereen. Mindset 2.0 Het is maar hoe je kijkt!

img_3205

Mijn focus voor de komende 20 jaar ligt op de kracht van de mens. Ontwikkeling door kunst in beweging. Het is van ieders belang om gezond en gelukkig te zijn. Het moeilijke van de mens is dat niets ons zegt welke keuzes we moeten maken. Dat is de verantwoordelijkheid waar je elke dat mee te maken hebt. Ik maak tegenwoordig elke dag bewuste keuzes. Wie ik ook ben, welke beperkingen ik ook heb, elke dag begin ik opnieuw met Denken – Voelen – Doen.  Ik kan dit zo fantastisch vinden, want ík doe het. En ik kan het verschrikkelijk vinden als andere mensen steeds iets beloven maar dit blijven uitstellen of maar niet doen. Waarom zeggen ze het  en voor wie….Je houdt alleen maar jezelf in de mailing. Het is nu eenmaal het lot van een ander mens zijn. Waar veel mensen tegenwoordig tegenaan lopen is te weinig ruimte, overprikkeling, tijdsdruk en teveel keus. Maar datgene wat het meest belangrijk is… wat doet met je leven en waarom wordt vaak niet zo hoog ingeschat en daardoor worden fundamentele zaken veelal vermeden.

Ik zie mijn leven nu weer als een uitnodiging en mag de weg weer op met mijn Discovery. Discover Yourself 4×4 heeft mij weer vertrouwen geven in mijn functioneren en mijn eigen gedachtegoed en wil dan ook zoveel mogelijk vrijwilligerswerk blijven doen. Van A naar Beter .nl maar dan wel in een veilige auto.

With Love Silvia

 

Goed vertoeven met Privileges bij L’Affenage Golf in Belgie

Hallo lieve volgers,

Dat het goed vertoeven is in de Belgische Ardennen weten inmiddels. We komen er al ongeveer 15 jaar …Onze mannen hadden de plek voor het eerst verovert en hebben wij als golfvrouwen ons bij de mannen gevoegd. Maar wat als je voor de tweede keer Privileges hebt opgebouwd en weer een reis mag maken voor een fotoshoot op lokatie nu in combinatie met een vierdaags Golfarrangement met bijbehorend gastronomisch genot….wijnarrangement..koffie & Thee….Dan ben je de Koning te rijk in Hotel L’ Affenage in Erezee.

FullSizeRender.jpg

Dit vierdaagse uitje staat in het teken van sport, ontspanning, culinair genot, prikkels & beleving. Als straatfotograaf kom ik graag bij de mensen thuis en leg de dingen vast zoals ik ze zie. Ik zie ik zie wat jij niet ziet….! Persoonlijke aandacht maakt het leven mooier en genieten in het moment maakt je een gelukkiger mens.

DSC09437

Hotel L’Affenage is de dan ook de ideale uitvalsbasis voor een heerlijk golfweekendje net over de grens. De banen liggen we prachtig bij en al rijdend met je golfcar cross je door de groene heuvels en de bospaden. Je geniet je van elkaar en de prachtige omgeving. De eenwen oude bospaden en hellende heuvels dagen je uit voor het perfecte golfrondje en na het spelen kun je van een middagaperitief genieten en op topniveau eten met bijpassende wijnen in het restaurant van dit bijzondere Hotel L’Affenage onder het gezag van Yves en zijn team. Oh wat ik hou er van om in de watten gelegd te worden… niets hoeven te doen….dan genieten van elkaar je vrienden en de gezelligheid.

Hotel L’Affenage is bekend om zijn topniveau koken. De rest is eigenlijk allemaal bijzaak. Natuurlijk zijn er dingen die anders kunnen maar deze mensen werken zo verschrikkelijk hard en dat is voor ons het belangrijkste. Ze doen er dan ook alles aan om het ons zo goed mogelijk naar het zin te maken…nou ik kan je zeggen dat is ook pittig goed gelukt….Ik dank Privileges voor dit geweldige arrangement en sta graag voor ze klaar als we elkaar weer ontmoeten.

PSSST…..DO NOT DISTURB I’M PLAYING GOLF

BE IN THE MOMENT

Silvia Koning La Peek Sportstyle

La Peek LBD makes your handcap lower….!

 

IMG_3147.JPGIMG_3160.JPG

images-4.jpg

DISCOVER YOURSELF 4X4

Schermafbeelding 2017-07-08 om 15.27.18.png

Ik vind het een NOBEL streven om goede vibes met de wereld te delen….! DOE IETS! HETIS MAAR HOE JE KIJKT!

HETWERKT.ONLINE

WITH LOVE Silvia

Trouwen vanuit een Unieke B&B in Kwadijk

Kwadijk is een lintdorp in de gemeente Edam-Volendam. Het mooie van Kwadijk is de zeer centrale ligging. Dit pittoreske dorp licht op een steenworp afstand van Middenbeemster, Purmerend en binnen 20 minuten ben je in Amsterdam. Veel mensen zijn gek op het dorp Kwadijk vanwege de rust en vrijheid met uitkijk op de watertoren en de weilanden. Overnachten en mooie foto’s maken is in dit unieke dorp dan ook echt een aanrader als je even de hectiek van je drukke bestaan wilt ontvluchten en toch in de buurt wilt blijven.

BE IN THE MOMEMT

63975440.jpg

Vandaag 7 juli 2017 hebben wij dan ook een primeur. Trouwen vanuit een unieke lokatie: Kwadijk 43

DSC06803.JPG

Persoonlijke aandacht maakt alles mooier!

We hopen jullie geinspireerd te hebben door te verwonderen, te laten beleven en te vermaken. Bij ons vind je werkelijk alles! Persoonlijke Aandacht is onze Ambacht. Wij zouden het natuurlijk onwijs leuk vinden als je dit blog wilt delen met nog meer andere mooie mensen of aanstaande stellen omdat wij graag bijdrage aan het geluk van mensen zoals zij.

Neem gewoon eens contact met ons: en wie weet wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen…mailto:info@sheisonline.nl

With Love Silvia

Wij werken via HETWERKT.ONLINE, Duurzaam maatschappelijk & Betrokken.

“Maverick Advocaten” doet iets wat er toe doet!

DSC00454

Iedereen is welkom op de Ms de Jordaanboot Amsterdam

Gewoon doen is het begin van alles….en zo sta je dan op uitnodiging van Petra Ruijs (eigenaar van Ms de Jordaanboot) oog in oog met Marcel Harms, coördinator van het Nationale Ouderenfonds, Martijn van de Hel van Maverick Advocaten tussen 85 prachtige Nederlandse ouderen met als doel om er samen een onvergetelijke dag van te maken.

Schermafbeelding 2017-06-21 om 23.49.27.png

Petra heeft mij gevraagd om deze vaart vast te leggen om meer bedrijven te kunnen inspireren om zich in te zetten voor de kwetsbare mens. Veel mensen in Nederland hebben het zwaar of zijn echt eenzaam. Dit is eigenlijk een veel groter probleem dan iedereen denkt. Als projectondersteuner en straatfotograaf bij Op eigen Kracht hoor en zie ik dan ook veel schrijnende verhalen van aardige Amsterdammers aan me voorbij komen.  1 op de 5 ouderen heeft extra persoonlijke aandacht nodig en ook als de zon schijnt willen we toch graag allemaal naar buiten, om heerlijk van de buitenlucht en elkaar te kunnen genieten?

De advocaten van Maverick behoren tot de de top van de Nederlandse advocatuur. Gezamenlijk beschikken zij over alle nodige kennis en vaardigheden om u op het gebied van mededingingsrecht, economische regulering, aanbestedingsrecht en consumentenrecht optimaal te kunnen bedienen en doen graag iets terug voor  de medemens. Hoe mooi is Nederland….? Ik zeg: Gewoon heel erg mooi! Lees Kijk en Geniet van aardige Nederlanders.

DSC00588

Gelukkig kunnen de ouderen op deze vaart de eenzaamheid even vergeten dankzij deze geweldige donatie aan het Nationale Ouderenfonds.  Maverick Advocaten levert graag een bijdrage aan de samenleving waarin wij leven. Zij hebben zich ten doel gesteld daar waar mogelijk om een positief verschil te maken met lokale projecten zoals het Jeugdsportfonds en het Nationale Ouderenfonds. Een advocaten kantoor wat zich duurzaam inzet voor jong en oud en zich zorgen maakt over het lot van kwetsbare mensen in onze samenleving.

Iemand anders blij maken is een van de makkelijkste manieren om zelf ook blij te worden’ en dit is dan ook zeker terug te zien. 

DSC00713

 

 

Wanneer je mensen laat zien wat aandacht met mensen doet kun je anderen laten zien waarom anders kijken naar je jezelf of omgeving zo belangrijk is! Doe iets! Het is maar hoe je kijkt1 Before they pass away!

Van het concert des levens krijgt niemand een program, maar een lach op het gezicht van een eenzame oudere veranderd je gedachtegoed voor altijd.

Gewoon doen is dan ook altijd de eerste stap naar het avontuur om iets tot een groot succes te maken. Klik hier hoe het werkt. Hier kunt u uitjes bekijken en reserveren.
Georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds en gedoneerd door bedrijven.

Wij hebben genoten en hoop u ook.

With Love,

Straatfotograaf Silvia Koning