Toeval of Niet? “Ik geloof in het lot”!

Ik weet dat toeval niet bestaat…maar weten anderen dit ook? Gerda Tol van re-intergratie bureau Come-Back uit Volendam belde mij 30 juni 2017 op om te vertellen dat ik samen met nog 2 anderen ben uitgekozen door de landelijke politiek vanwege mijn interesse in het raadslidmaatschap binnen het CDA.

Schermafbeelding 2017-07-14 om 20.17.11

Zou mijn brief Decent or Indecent Proposal ze toch aan het denken hebben gezet in het torentje en bij Koning Willem.

     "Persoonlijke aandacht is mijn ambacht".

Als je chronisch ziek#Sarcoidose bent geworden door je beroep #ManMadeFibers staat je leven compleet op zijn kop! Mijn trots ( het hebben van een eigen bedrijf werd mijn tegenstander). Dat gaf onvrede … !Maar onvrede kun je alleen zelf wegnemen door je gedachtegoed te veranderen en je "ziel te opereren", kennis te vergaren en er ook iets mee doen. Niets doen is voor mij geen optie. Iets doen met al mijn kennis & ervaringen wel, en als je dit om kunt zetten in duurzame maatschappelijke betrokkenheid voel je je rijk. Ik hoop dus dat de overheid mijn hulpvragen gaat omzetten in doelen stellen.

HETWERKT.ONLINE

Waarom een platform voor Zelfstandigen? Nuggers ( NUGger staat voor Niet Uitkeringsgerechtigde) blijken geen rechten te hebben, maar wel moeten voldoen aan alle maatschappelijke verplichtingen . Participatie & ondernemen moet dus drastisch op de schop.

Ik weet dat ideeën ruimte nodig hebben om te kunnen groeien.. Het idee is een projekt…. het project kreeg tegenstanders…. maar nu krijgt het langzamerhand toch steeds meer voorstanders….!

Mijn vrijheid geeft me nu nog de ruimte om door te kunnen gaan! Deze ruimte kan ik natuurlijk benutten door alleen maar aan mezelf te denken….maar dat doe ik niet . Ik investeer dan ook veel van mijn tijd en energie in kennis en mensen en ondertussen ben ik een reële raadgever voor mensen door inzicht in levenslessen.

De beste tips om onafhankelijk en gelukkig te zijn in je werk of in je priveleven zijn dan ook bijna gratis! Het platform HETWERKT.ONLINE wil ik graag met jullie delen, maar wacht nog op ook een donatie van de Overheid. Maar die hebben helaas nog geen  tijd!

Zouden ze mijn email van 31 januari 2017, waarin ik een persoonlijk gesprek met Jet Bussemaker heb aangevraagd goed hebben gelezen in de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Meer vrouwen aan de top!  volgens Jet.Deze onderstaande tekst was destijds het enige antwoord dat ik van de rijksoverheid terug ontving..

Uw kenmerk is E3371980

 Geachte mevrouw Koning,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u aangeeft dat u een persoonlijk gesprek wilt met mevrouw Bussemaker. U wilt een uniek en duurzaam project dat u heeft ontwikkeld presenteren. U kunt mevrouw Bussemaker uitnodigen voor een gesprek door een e-mail te sturen via protocol@minocw.nl. Geef in uw uitnodiging een motivering aan. Waarom is dit een goed moment voor een ontmoeting of een bezoek? Voor wie is dit bezoek bedoeld (doelgroep)? Wat heeft u de laatste tijd bereikt of in gang gezet dat ook voor mevrouw Bussemaker interessant is om te zien. Hoe kan zij een bijdrage leveren aan de voortgang van deze ontwikkelingen en op welke manier?

 U kunt dan binnen drie weken rekenen op een reactie. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier, bellen met 1400 of uw vraag stellen via @Rijksoverheid.

Met vriendelijke groet,

Linda Knops

Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid. 

Aan het verzoek van Linda Knops heb ik voldaan maar tot op heden heb ik ….na eental verzoeken om een reactie nog steeds niets persoonlijks vernomen of ontvangen en ook blijft mijn spambox angstvallig leeg vanuit Den haag!!

FullSizeRender 2.jpg

 

DOE IETS! HETWERKT.ONLINE ….Komt als geroepen – met deze werkformule wil ik 10 miljoen mensen gelukkig maken. We worden ongelukkig van moeten–maar niet wat het leven ons geeft! Het accepteren van een situatie is niet hetzelfde als je erbij neerleggen! Er is altijd een keuze! Ik ben natuurlijk niet stil blijven zitten en heb dan ook persoonlijk belangrijke stappen gezet. Ik doe dan ook veel onderzoek om de belangstelling voor traditie en waarden, familie en gezin, eerlijke economie, zorg voor elkaar voor een sterkeresamenleving nog meer kenbaar te maken.  Ook ben ik bij de directievoorzitter Henny Maes en Adviseur Cooperatie Erika Hes van de Rabobank geweest voor een donatie van 25.000 om het platform te formaliseren en in welke organisatievorm dit maatschappelijke plan het beste gezet kan worden. Nu investeer ik al mijn eigen tijd en geld erin maar wil me als #nugger niet binden aan een commercielefinancieringsconstructie. Het is namelijk een duurzaam maatschappelijk projectplan, waar mensen die op eigenkracht willen ondernemen, goed voorbereid kunnen werken, zelfredzaam zijn en zoveel mogelijk vrijheid willen hebben om zich verder kunnen ontwikkelen.

FullSizeRender 6.jpg

Schermafbeelding 2017-07-17 om 23.13.40.png

Vrijwilligerswerk

Door al mijn ervaringen en tegenslagen in de zorg, ben ik als ondernemer en #proudmom van een #Hartekindbesmet geraakt door fotografie…of te wel (straatfotografie). Door mijn vrijwilligerswerk bij Op eigen kracht /de Regenbooggroep voorzie ik mensen van eerlijk, oprecht en onafhankelijk advies waardoor mensen anders naar zichzelf en hun omgeving leren kijken! Dat voelt voor mijn als een groot geluk / gave.

 

            UITNODIGING 

FullSizeRenderKennismaking – Eremedaille afgezwaaide wethouders

Om alvast kennis te maken met de raadsleden van de Gemeente Edam – Volendam vond ik het gisteren dan ook een hele eer om aanwezig te mogen zijn bij het afscheid van Gina Sombroek en installatie van partijgenoot Vincent Tuijp als de nieuwe wethouder. Ik had mijn stem in maart al aan Mona Keijzer gegeven …vanwege haar gedreven en bevlogenheid, en aangezien ik me als soortgenoot tegenwoordig als "vrijwilliger" inzet voor de medemens blijf ik natuurlijk wel voor de doelstelling staan voor een land wat ik door wil geven en dat het Platform HETWERKT.ONLINE een landelijke maatschappelijke bekendheid gaat krijgen . Het is een moreel kompas voor iedereen.  Mijn kennis en ervaringen in de praktijk wil ik dan ook blijven terugkoppelen aan de medemens, gemeente, overheid, banken verzekeraars en bedrijfsleven om duurzaam maatschappelijk en betrokkenheid alleen kans van slagen heeft als je er samen aan werkt. En aangezien er 2,9 over is in kas moet dit zeker een kans van slagen hebben nu de fracties liever zien dat er meer plannen worden uitgevoerd dan dat er ieder jaar miljoenen naar de reserve potten vloeien! Raadslid Pim Bliek wil dan ook niet dat de Gemeente op Dagobert Duck gaat lijken. En dat sluit precies aan bij mijn groene hart en rode bloed .. meer doen voor de inwoners!

Financiële Armoede

De Delta Lloyd Foundation is opgericht in 2008 om de financiële zelfredzaamheid in Nederland te bevorderen. Hun activiteiten liggen binnen het kader van Schulden naar Kansen. Uit hun jaaroverzicht van 2016 blijkt dat 2,3 miljoen mensen betalingsachterstanden hebben.

Nuggers= NIET-UITKERINGSGERECHTIGDEN

Nederland telt zo’n half miljoen nuggers.
Veel nuggers zijn relatief jong en goed opgeleid. Bijna 100.000 van hen zijn zelfs hoger opgeleid. Meer dan tweederde is vrouw.
Zij geven vaak aan flexibel en in deeltijd te willen werken. Nuggers zijn vaak langere tijd uit het arbeidsproces geweest. Ze kunnen daardoor onzeker worden. Zo hebben ze een vaag beeld van hun wensen en capaciteiten enerzijds en van de eisen van de arbeidsmarkt anderzijds. Edam – Volendam kent sinds ik gehoord heb 340 mensen in de Bijstand en 5 Nuggers.. waaronder ik er een van ben. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft destijds P. Krom verzocht om op 27 juni 2011 te reageren op het artikel "Wie helpt de arme nugger?" uit het blad binnenlandsbestuur van 4 december 2009. In het artikel komen dan ook 3 hoofdpunten aanbod.

  1. De dienstverlening aan niet-uitkeringsgerechtigden
  2. De afspraak uit het Bestuurlijk Akkoord Participatie met de VNG van 2007 om toen nog 35.000 nuggers aan het werk te helpen.
  3. Mensen die na afloop van WW rechten nugger worden.

In 2007 hebben SZW en VNG een bestuurlijk akkoord participatie gesloten rond de gezamenlijke doelstelling om de participatiegraad te verhogen. Een van de afspraken is het begeleiden door gemeenten van Nuggers naar werk of naar maatschappelijk participatie.

Nu onderhoud ik al maanden contacten binnen de verschillende domeinen van Gemeente Edam om het Platform HETWERKT.ONLINE op een duurzame en maatschappelijke manier in te zetten als pilot maar kreeg steeds te horen dat ze geen geld hadden of ze schoven het af. Nu lees ik keer op keer in de krant dat er een overschot aan geld in kas is! Schiet mij maar lek….! Of de krant liegt of de mensen bij de gemeente.

FullSizeRender 3.jpg

img_3389

Het kabinet in Nederland kiest namelijk voor maatregelen die eraan bijdragen dat iedereen zoveel mogelijk participeert in de samenleving… maar wat als je elke keer wordt teleurgesteld door je eigen gemeente?

img_3205

MISSIE & DOEL

Mijn doel met het platform HETWERKT.ONLINE is mensen zoveel mogelijk perspectief bieden op werk en inkomen en zo het draagvlak versterken onder onze sociale voorzieningen en het bestrijden van oneerlijke economie! Graaicultuur van de uitzendbureau's en is de Participatiewetgeving anno 2017 een grote eenzijdige bureaucratische geldverkwanseling.

!!!Gelet op de krapte die in de toekomst op de arbeidsmarkt dreigt en het kabinet niet van plan is om extra stimulering maatregelen in te zetten voor deze groepen mensen wordt je dus aan je lot overgelaten en kun je alles opeten waar je ooit zo hard voor gewerkt hebt. De inkomensachteruitgang voor deze huishoudens vindt P. Krom dan ook alleen een vervelende situatie! Zo citeert hij dan ook letterlijk in zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede kamer – der Staten Generaal van 27 juli 2011 _ 2011z09807/2022D27143: De sociale zekerheid in Nederland is er niet op gericht om de levensstandaard die eerst op eigen inzet werd bereikt, onbeperkt op peil te houden! Ik wijs erop dat de WW , afhankelijk van het arbeidsverleden reeds tot maximaal 3 jaar en 2 maanden een recht op uitkering creëert die is gerelateerd aan het eerder met werken bereikte salaris. Het is de plicht van iedere werkeloze om tijdens de WW, en na afloop, zelf te voorzien in het verwerven van arbeid teneinde de afhankelijkheid van een uitkering tot het uiterste te beperken. Mensen die na afloop van de WW geen recht op bijstand of andere uitkering hebben en niet "op eigen kracht " werk kunnen vinden ( via bijvoorbeeld een uitzendbureau) kunnen zich als niet uitkeringsgerechtigde bij de gemeente melden. Dit kan vooral het geval zijn na een lange (re) WW uitkeringsduur omdat de afstand tot de arbeidsmarkt dan reeds relatief groot is en mijn niet geheel op eigen kracht weer aan het werk komt!

En wat als er niemand binnen de ambtenarij gemeente Edam – Volendam je begeleid, ( met alle dossierkennis in huis) naar een baan en dat je daarnaast zelf maatschappelijk iets doet wat er toe doet? Mijn inzet voor mensen in armoede, straatfotografie voor het Ouderenfonds…..en met het platform dat het doel heeft om ZZP'ers zich via het platform kunnen presenteren aan het publiek tegen een vergoeding van 9,95 per maand. Voor de 9,95 faciliteren wij de schematische weergave van alle interpretaties en functionaliteiten, professioneel wegdesign weergaven incl vorm, foto's, fonts, grid en contacttemplates. Development admin, freelancer, gebruiker, development functionaliteiten. intergratie sociale media. Ook krijgen ze gratis adviezen over belangrijke zaken – Verzekeringen!

Mijn Persoonlijke Conclusie: Het artikel in het Binnenlands Bestuur is "niet gedateerd" en is geschreven in een tijdgeest dat ver vooruitloopt op de toekomst. Steeds meer mensen komen namelijk in de problemen.

bAls het wel zo is dat de Gemeente verantwoordelijk is voor het re- intergratiebeleid voor Nuggers dan vindt ik wel dat er werk aan de winkel is binnen de ambtenaren van Edam – Volendam en het CDA dus wel blijkt open te staan voor de toekomst van zelfstandige ondernemers in Nederland.

De aanscherping van het begrip passende arbeid ( raadslid) komt dus voor mijn als mijn roeping…en mijn lot om door te gaan met mijn missie …voor al die mensen die straks ook een nugger gaan worden, ziek worden of een ongeluk krijgen…..en alles wat ze hebben opgebouwd gewoon kunnen behouden als het aan mij ligt.

FullSizeRender 4.jpg
DOE IETS! Het is maar hoe je kijkt! HETWERKT.ONLINE

With Love Silvia en het team van Gedachtegoed!

 

2 gedachten over “Toeval of Niet? “Ik geloof in het lot”!

  1. Pingback: De verrassende gewoonte van een Original | She is online Lifestyle Guide

  2. Pingback: Het nut van de focus DOE IETS! | She is online Lifestyle Guide

Reacties zijn gesloten.