Nothing will Change untill you Change your inner circle!

Stong shoes, long distance is een uitspraak van een bezoeker van Makom, een inloophuis voor dak en thuislozen in de Pijp in Amsterdam. We zijn allemaal maar gewoon mensen van de straat. Inktschijters bepalen de wet en de meeste mensen zijn volgzaam. Als je iets wilt veranderen moet je anders durven zijn. Doe Iets! Het is maar hoe je kijkt! Zonder diploma’s ben je dakloos in Nederland!

Lees Meer