Beter worden als mens……

……….en organisatie door samenwerking met een spiegelreflex kunstenaar als dialoog, de manier om de horizon en gelijkwaardigheid te verbreden.

Spiegeltje Spiegeltje aan de wand? Wie zijn de (k) machtigste in het mooie Holland? Reflecteren is iets wat we ook graag met alle mensen in Nederland willen doen. Dit kan op iedereen en wij laten je via o.a dit platform weten wat er eigenlijk nodig is en welke vervolgstappen er volgens ons gemaakt kunnen worden. En wat je zelf, en met dierbaren, je bedrijf of je organisatie kunt bijdragen om de ontwikkel kansen van elke democraat jong of oud, ziek of niet ziek te vergroten.

IK, JIJ, Zij, Wij Samen? is het klavertje vier concept van Meet Truus van Gogh

Emma is geboren maar met een X Chromosoom, Hartfalen en PDD-NOS maar wil zich zo normaal mogelijk ontwikkelen zonder uitsluiting of vooroordelen.

Bewegen, leren, reflecteren en agenderen is een natuurlijke weg van wens naar Werkelijkheid.

Onze eerste grote samenwerking kwam tot stand via de BMC groep in de Midterm I 2020. Een voortgangsrapportage van het programma Met Andere Ogen. Hierin bieden vele ogen inzicht in de voortgang van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau wordt samengewerkt en oplossingen gezocht om ontwikkel kansen van kinderen en mensen te vergroten heb je een bredere en bevlogen bewegingen nodig.

Liefs Assepoester

Volgens Aanpak met Andere Ogen en de Radboud Universiteit denken ze van wel…maar ik als Kunstenaar weet het zeker. De kunst van anders leren kijken naar precies hetzelfde gaat over de volledige feiten weten en kennen. De wat als…. vraag komt later! Het concept van luisteren en anders leren kijken is eigenlijk al heel oud. Vincent van Gogh heeft niet voor niets zijn oor eraf gesneden. Niemand wilde na hem luisteren. Maar als je goed kunt luisteren kun je meer leren dan van alle hoge peren in politiek Den haag. Zorgen om elkaar is elkaar sterker maken op punten die ze zelf nog niet weten of nog niet kennen.

Door Kunst in Beweging komt er een betere samenwerking tussen professionals en mensen. Als levenskunstenaar geef ik regelmatig korte gastlessen in Bed & Breakfast Montancourt in Middelburg, gelukkig komen er steeds meer bedrijven naar me toe die willen samenwerken omdat Kunst met een verhaal je raakt in het hart, het je nooit meer los laat vanwege de menselijke en feitelijke gedachte erachter de wereld in moet. De Kracht van Kwetsbaarheid omzetten in een nalatenschap.

“Want hoe bestaat het dat twee meisjes jarenlang samen met haar ouders in een mooi en warm ondernemers gezin opgroeien maar structureel zijn tegengewerkt door (zorg)verzekeraars, Ciz, gemeente en ondernemersklankborden en niemand binnen de norm reageerde op hulpvragen maar door oordelen en vooroordelen en/of op incomplete dossiers niet werden gezien voor hulp, maar gediscrimineerd werden op grond van uiterlijk. Dit is waar door mij reflectie is ingezet, en kunst maak dat aanzet tot anders leren kijken naar de mensen en zijn kracht is begon. Ieder mens is een parel – dus ook wij!!

Laura is de oudere zus van Emma en was een Bruskind en heft daardoor regelmatig in de schaduw gestaan. Veel tijd en aandacht gaan vaak uit naar het kind waar iets mee aan de hand is. Hoe ga je daar mee om en hoe kun je model staan voor een zaak die ons allen raakt. Onderhuids is een fotoserie van Top fotograaf Daniela Kwaaitaal voor de Publicatie van het mediablad JAN

Life is Like a Box of Memories

Hoe voelt het om elke keer je verhaal te moeten vertellen als het homogene deel uit elkaar wordt gehaald, in hokjes geplaatst, die niet aansluiten aan een ander hokje?

Hoe voelt het als de feiten niet blijken te kloppen en/of organisiatie’s je beoordelen op rand 36 lijsten die eenzijdig zijn opgesteld in en voor de zorg (verzekering)?

Hoe voelt het als een Kanker patiënt wel een uitrij kaart voor de parkeergarage krijgt en een long patiënt niet, terwijl ze net zo lang op dezelfde afdeling liggen, naast elkaar, maar alleen een iets andere kuur toegediend blijken te krijgen?

Hoe voelt het als je van het kastje naar de muur wordt gestuurd omdat ze bij de gemeente geen antwoorden geven op feiten en kritische vragen?

Hoe voelt het als je steeds te horen krijgt dat dit hoort bij ondernemersrisico of de overheid je niet meer wilt zien als je chronisch ziek word door je beroep (stoflongen)? en een dochter hebt met boven gebruikelijke verzorging en begeleiding?

Hoe voelt het ene kind zich en wat gaat er in dit kind om als het andere kind meer aandacht opeist door aandoening of ziekte? Hoe los je dit op en hoe kun je leren van elkaars ervaringen?

Een paar Simpele vragen eigenlijk hè zo op papier…..maar wij weten dat er veel veel vragen zijn en daarom moeten we samenwerken omdat nu er nu voor velen niets met het verhaal wordt gedaan

Wij hebben geleerd om …ze erbij te betrekken….de enige oplossing blijkt en is voor gelijkwaardigheid, dus voor geluk en voortang voor een gezonde democratie, individuele gezondheid, eerlijk werk en verzekerd inkomen binnen de BV Nederland.

De wat als…..reflectievraag het jouw persoonlijk overkomt blijkt een essentieel gedachtegoed en een keerpunt in onze samenleving te worden. Sommige aandoeningen laten zich moeilijk beschrijven. Een fairtrade maatschappij begint waar betekenis en zingeving de sleutel wordt voor succes binnen een mooi land zoals Nederland. Hou altijd de regie, de controle en het overzicht over je eigen leven.

Als je achter je bureau de pijn niet van een ander ziet of voelt kun je ook niet beoordelen op basis van jouw korte tijd als professional op grond van wat er echt nodig is voor ieder mens. Iedereen leert van elkaar , het gaat er voornamelijk om wat je doet voor elkaar en waarom?

“Techniek inzetten is iets heel anders dan menselijke waarde echt zichtbaar maken”

Art for Change in Return

Is een uitwisselingsconcept dat ontstaan is naar aanleiding van een gedachtegoed fusie tussen mens en maatschappij. Een Workshop arrangement waar medewerkers en hulpvraag mensen elkaar ontmoeten, via zoom of een op een om een beeld van elkaar dit leven leven een plek te geven in een openbare ruimte. Een ruimte bij de Overheid, Gemeente, Ziekenhuis, Gemeente Museum en uit eindelijk samenkomt in het Rijksmuseum.

State of Independent I Love Holland

Als Levenskunstenaar kan ik nu niet meer doen dan afwachten,doorgaan met ademhalen en vertrouwen hebben in de Toekomst van de politieke keuzes. De vraag is gaan organisaties me in deze vorm van aanpak? Op Eigen Kracht – Werk aan je Toekomst is alle affirmaties van de politieke partijen bundelen in een een slogun:

DOE IETS! HET IS MAAR HOE JE KIJKT

Liefs Silvia Koning alias Truus van Gogh

Word ook Vriend…. want allen samen gaan maakt ons land sterker.

IK, Jij, dus wij Samen.